Wolf Huisvestingsgroep helpt corporaties aan lagere bedrijfslasten en hogere huurderstevredenheid

Wolf Huisvestingsgroep helpt corporaties aan lagere bedrijfslasten en hogere huurderstevredenheid

“Op het gebied van wetgeving en rapportage-eisen van toezichthouders verandert er veel. Ook liggen corporaties steeds meer onder een vergrootglas door de Aedes benchmark. Bovendien zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van ICT waar corporaties hun voordeel mee kunnen doen,” begint Frank. “Denk aan ontwikkeling van Open Source, (API) koppelingen, VERA en uiteraard de opkomst van smartphones. Dit heeft een enorme positieve impact op standaardisatie en flexibiliteit. Zo kunnen bijvoorbeeld alle betrokkenen – van huurder tot en met toezichthouder – via hun gepersonaliseerde portal gebruikmaken van één platform. Uiteraard dient men hierbij oog te hebben voor privacy en transparantie.”

Verwachtingspatroon
“Bovengenoemde innovaties zorgen ook voor een hoger verwachtingspatroon. Niet alleen bij huurders, maar  ook bij medewerkers.” Een goed ontwerp is volgens Frank daarom een andere pijler van een goed platform en moet ervoor zorgen dat  alle info voor alle betrokkenen altijd en overal op één scherm binnen drie klikken beschikbaar is.     

Kansen op synergie
“Hoewel de markt zeer divers is – van studenten tot senioren en van krimp tot steden met schaarste – komen beheersprocessen van corporaties sterk overeen. In een gedigitaliseerde wereld biedt dat de kans op synergie, omdat proceskennis met elkaar gedeeld kan worden. Dit betekent meer standaardisatie en minder kosten omdat maatwerk minder nodig is. Innovatie kan hierdoor sneller en goedkoper worden doorgevoerd binnen de hele sector.”

Wolf Huisvestingsgroep heeft ruim tien jaar ervaring in het verhuren en beheren van portefeuilles. “Op basis van deze ervaring hebben wij het Wolf Property Management Platform (Wolf PMP) ontwikkeld en zelf in gebruik. Dit innovatieve en gebruiksvriendelijke platform hebben we niet alleen voor onszelf ontwikkeld, maar ook voor corporaties, woningbeleggers en collega property managers. Zo dragen wij bij aan hogere huurderstevredenheid, lagere bedrijfslasten, meer tijd voor uw huurders en een hogere bezettingsgraad. Dit doen we niet alleen wanneer een corporatie verhuur en beheer prosessen aan ons uitbesteedt, maar ook als ze dit zelf doen met behulp van ons platform.”

Wolf Huisvestingsgroep is op CorporatiePlein te vinden op stand 55.