Over wolf

Geschiedenis

In de periode 2002-2005 woonde oprichter en directeur Frank van Min via een studievriend in mooie panden op basis van antikraakvoorwaarden. In die periode werd in de media veel geschreven over leegstaand vastgoed enerzijds, en woningnood anderzijds. Bovendien was het ook in die tijd al een maatschappelijke trend aan het worden dat meer flexibiliteit en mobiliteit werd gevraagd op de woningmarkt. Hieruit is het idee ontstaan om te beginnen met een verhuur & beheer bedrijf.  

Onze kernwaarden:

Deze oorsprong en ontwikkeling leidden als vanzelf tot onze missie en de volgende kernwaarden: openheid, innovatie, ambitie, transparantie, sociale en persoonlijke omgangsvormen.

Onze missie:

Wolf Huisvestingsgroep streeft ernaar om het rendement van vastgoedeigenaren te optimaliseren, hun administratieve lasten te minimaliseren en het woongenot en gemak van huurders te optimaliseren.

Aanvankelijk was de naam van Wolf Huisvestingsgroep: ‘The Wolf vastgoedbeheer’. ‘The Wolf’ is een personage uit de film Pulp Fiction. Hij staat bekend om zijn doortastende manier van werken die bij velen bewondering wekt.