Lege hotels verhuren aan studenten?

Lege hotels verhuren aan studenten?

Sommige hotels worden al beschikbaar gesteld voor zorgbehoevenden, voor daklozen of als kantoorruimte. Hotels tijdelijk en gedeeltelijk verhuren aan studenten en starters kan ook een prima plan B zijn. Hieronder ga ik in op de kansen en aandachtspunten van dit alternatieve verdienmodel.

Tijdelijke huurcontracten

In principe zal een hoteleigenaar na verloop van tijd het hotel weer als hotel willen verhuren. Het is daarom van belang om tijdelijke huurcontracten af te sluiten, zodat de huurders na afloop van het contract geen aanspraak kunnen maken op huurbescherming. Dat kan op basis van de Wet doorstroming huurmarkt. De maximale huurprijs is dan gebonden aan het woningwaarderingsstelsel.

Als een kamer is aan te merken als ‘zelfstandig’, en dus over een keukentje/pantry beschikt door er bijvoorbeeld een elektrische kookplaat neer te zetten, is de huuropbrengst ruim € 30/verhuurbare m2/maand of ruim € 360/m2 vvo/jaar. Een huurder zal dan bovendien in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Als de kamer als ‘onzelfstandig’ wordt aangemerkt, zijn de inkomsten ongeveer de helft en komt de huurder niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Naast de Wet doorstroming huurmarkt is het in specifieke gevallen mogelijk om ‘naar zijn aard van korte duur’ een tijdelijk huurcontract af te sluiten. In dat geval is de huurprijs niet beperkt door het puntenstelsel, maar zal een huurder geen aanspraak kunnen maken op huurtoeslag.

Steun gemeente 

Wel moet deze tijdelijke verhuur passen binnen het bestemmingsplan. Dat zal per situatie verschillen en onder andere afhangen van de vraag of de verhuur binnen een eventueel gemeentelijk ‘short stay’ regime past. Gezien de talloze maatregelen die worden getroffen om het leed van de coronacrisis enigszins te temperen lijkt het mij reëel dat gemeenten zich constructief zullen opstellen als het gaat om een tijdelijke alternatieve bestemming.