De huurwoningmarkt: een safe haven in coronatijd?

De huurwoningmarkt: een safe haven in coronatijd?

De huurwoningmarkt: een safe haven in coronatijd?

Het laat zich raden dat de coronacrisis ook de vastgoedsector in de volle breedte raakt. Huurders van retail- en horecavastgoed hikken aan tegen hun huurpenningen nu de omzet nagenoeg stilvalt en de kantorenmarkt vreest voor nieuwe leegstand. Hoe staat de huurwoningmarkt ervoor?

Eigenaren van seniorenwoningen en verzorgingstehuizen worden hard getroffen, maar niet zozeer financieel alswel emotioneel. Zij staan immers middenin de frontlinie. In financiële zin vallen binnen de huurwoningmarkt de hardste klappen momenteel in het segment van expatwoningen en (internationale) studentenhuisvesting. Wat we zien gebeuren is dat veel (internationale) studenten terugkeren naar hun ouderlijk huis (in land van herkomst) terwijl er weinig aanwas is van nieuwe (internationale) huurders.

Afhankelijk van hoe lang de financiële crisis zal voortduren, zal het betaalgedrag van huurders onder druk komen te staan. Ik verwacht dat de financiële gevolgen hiervan voor de eigenaren ten opzichte van de impact van leegstand veroorzaakt door bovenstaande reden veel beperkter zal zijn. Zo zullen huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag meer toeslag ontvangen als hun inkomen daalt. Wel zal in de vrije sector de jaarlijkse huurverhoging en het verhogen van aanvangshuren enigszins onder druk komen te staan.

Als je de gevolgen op korte termijn voor de huurwoningmarkt in zijn totaliteit vergelijkt met die in andere sectoren in het vastgoed, zoals retail, horeca en hotels, vallen de gevolgen van de crisis mee. De gevolgen op langere termijn zijn lastiger in te schatten, maar in relatieve zin zal de woningmarkt een safe haven blijken.

Voor huurders worden de gevolgen van de crisis door de overheid en verhuurders enigszins beperkt. Zo zullen verhuurders huurders tegemoetkomen als ze vanwege de crisis in betalingsproblemen komen. Het afhandelen van huurderszaken zoals opzeggingen, bezichtigingen en onderhoud zijn goed op 1,5 meter afstand te organiseren en waren al grotendeels online georganiseerd. Daarnaast heeft de politiek er bewonderenswaardig snel voor gezorgd dat tijdelijke huurcontracten tijdelijk kunnen worden verlengd.

We blijven de ontwikkelingen – op 1,5 meter afstand – voor u volgen en wensen iedereen alle sterkte in deze ongekende tijden.

Frank van Min, directeur Wolf Huisvestingsgroep