Veelgestelde vragen

Klik op de onderstaande onderwerpen om alle vragen te bekijken.

Woon je op één van de volgende locaties? Kijk op de specifieke website, zodat we je beter kunnen helpen!

Lange Marktstraat Leeuwarden: www.markt058.com
Torenstraat Den Haag: www.minvm.nl
Say Haey Amsterdam Zuid Oost: www.sayhaey.nl

Ik zoek woonruimte

Hoe kan ik aangeven dat ik op zoek ben naar woonruimte?

Als je via ons op zoek bent naar woonruimte, moet je je inschrijven. Wij nemen vervolgens per e-mail contact met je op als we je kunnen uitnodigen voor een bezichtiging.

Laatst bewerkt op: 25/04/2016

Ik heb me een tijd geleden al aangemeld bij Wolf Huisvestingsgroep, maar ik heb nog niets gehoord. Hoe kan dat?

De vraag is vaak groter dan het aanbod. Daarom kunnen we niet iedereen van dienst zijn. Wij nemen contact met jou op als we je een aanbod kunnen doen dat past bij jouw interesse.

Laatst bewerkt op: 13/01/2016

Heeft het voor kandidaat-huurders zin om met Wolf Huisvestingsgroep te bellen?

Nee, wij zijn telefonisch niet bereikbaar voor vragen over aanbod en plaatsing. Mede daarom kunnen kandidaat-huurders zich gratis bij ons inschrijven. Zodra wij wat voor je kunnen betekenen, zullen we je een e-mail sturen.

Laatst bewerkt op: 05/01/2014

Screening & Selectiecriteria

Wat zijn de selectiecriteria om in aanmerking te komen voor woonruimte?

Onze selectiecriteria staan op het gratis inschrijfformulier. Hoe completer je dit invult, hoe beter wij kunnen bepalen of we je kunnen uitnodigen voor een bezichtiging. Per plaats kan het verschillen aan welke criteria moet voldoen.

 

Laatst bewerkt op: 27/08/2018

Wat zijn de extra criteria om in aanmerking te komen voor een woning van een woningcorporatie?

Kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Een eenduidige en goed toetsbare norm zorgt ervoor dat de mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur. Het gaat om huishoudens met een inkomen tot aan de maximuminkomensgrenzen voor de huurtoeslag (in 2017: €22.200 voor eenpersoons huishoudens, €30.150 voor meerpersoonshuishoudens beneden de AOW-leeftijd; en €30.175 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-leeftijd). De norm zorgt ervoor dat huishoudens die hieraan voldoen worden gehuisvest in de voor hen betaalbare woningvoorraad (huurprijs tot en met de voor een huishouden toepasselijke aftoppingsgrens). De aftoppingsgrens is in 2017 voor een- en tweepersoonshuishoudens €592,55, voor drie- en meerpersoonshuishoudens €635,05.

Om het inkomen te bepalen moeten de volgende documenten worden aangeleverd:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (voor en achterzijde)
 • 3 recente loonstroken
 • Inkomensverklaring 2015 of 2016 van de belastingdienst

Ben je voltijds student en wil je alleen wonen of samen met slechts één medebewoner? De volgende documenten moeten worden aageleverd:

 • Kopie geldig legitmatiebewijs (voor en achterzijde)
 • Bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling of bewijs van studiefinanciering verstrekt door DUO

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/inhoud/toewijzen-betaalbare-woningen

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036709/2016-01-28

Bron: http://www.woningwet2015.nl/kennisbank/daeb/wonen/passend-toewijzen-0

 

Laatst bewerkt op: 01/03/2017

Huurprijzen en servicekosten

Welke belastingen moet ik als bewoner betalen?

Per gemeente en per jaar zijn er wat verschillen in de belastingen die je moet betalen. Om goed antwoord te krijgen op deze vraag kun je dus het beste googlen. Hierbij in ieder geval een indicatie:

Heffingen voor het hoogheemraadschap (verontreinigingsheffingen):

 • Als je alleen woont wordt je aangeslagen voor één verontreinigingseenheid: € 53,94 per jaar;
 • Als je met twee personen of meer woont, wordt je aangeslagen voor drie verontreinigingseenheden: € 161,82 per jaar.

Afvalstoffenheffingen:

 • Voor een eenpersoonshuishouden: € 161,80 per jaar;
 • Voor een twee- of meer persoonshuishouden; € 281,40 per jaar.

Kwijtscheldingen kun je via de gemeente aanvragen.

Laatst bewerkt op: 05/01/2014

Moet ik twee keer belasting betalen als ik verhuis?

Nee. Indien je verhuist naar een andere gemeente, krijg je vaak een nieuwe factuur voor de belastingen van je nieuwe gemeente. Als je voor het lopende jaar al aan een andere gemeente belastingen hebt betaald, krijg je het eventueel te veel betaalde deel terug.

Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met je gemeente.

Laatst bewerkt op: 03/05/2014

Hoe kan ik contracten afsluiten voor gas, water en elektra?

Gas en elektra

Per regio en per situatie verschilt het wie de goedkoopste leverancier is voor gas en elektra.
Kijk op www.energievergelijker.nl om te zien wie de goedkoopste leverancier is voor jouw situatie.

Via de site van de energieleverancier naar keuze kan je een leveringscontract afsluiten.

Water

Iedere regio heeft zijn eigen leverancier voor water.
Kijk op http://www.kraanwater.nu/waterbedrijven/Pages/default.aspx om te zien wie in jouw regio leverancier is.

Laatst bewerkt op: 20/05/2016

Huurtoeslag en medehuurderschap

Met welk huurcontract kom ik wellicht in aanmerking voor huurtoeslag?

In principe kom je alleen in aanmerking voor huurtoeslag als je een huurcontract hebt voor een zelfstandige woonruimte. In deze zelfstandige woonruimte kun je met je gezin maar eventueel ook met (een kleine groep) vrienden wonen. In dat geval moet sprake zijn van een hoofdhuurder en van (een) medehuurder(s).

Laatst bewerkt op: 03/05/2014

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag?

Om huurtoeslag te krijgen, moeten jij, jouw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de voorwaarden die hier staan omschreven.

Laatst bewerkt op: 09/03/2016

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Klik hier om huurtoeslag aan te vragen.

Let op: Huurtoeslag aanvragen kan alleen door in te loggen met jouw DigiD.

Laatst bewerkt op: 19/10/2015

Hoeveel huurtoeslag kan ik aanvragen?

Klik hier om een proefberekening te maken via de site van de belastingdienst.

Laatst bewerkt op: 19/10/2015

Welke servicekosten tellen mee in de aanvraag van huurtoeslag?

De volgende vier categoriën tellen mee:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • huismeesterkosten
 • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Bekijk hier meer informatie hierover.

Laatst bewerkt op: 14/03/2018

Kunnen studenten of vrienden als groep ook medehuurders (van een zelfstandige woonruimte) zijn?

Ja, een groepje studenten of vrienden, dat een aantal jaar samen in een huis wil wonen, kan dat in principe doen op basis van contractueel medehuurderschap. Hierdoor kunnen zij eventueel in aanmerking komen voor huursubsidie. Dit geldt zeker als zij van plan zijn om enige tijd een duurzame gemeenschappelijke huishouding te voeren. Het vervolgens onderverdelen van de woning geldt als een onderlinge afspraak. Het is niet zeker te zeggen of gemeenten met een huisvestingsverordening het daar mee eens zijn.

Laatst bewerkt op: 03/05/2014

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om medehuurder te zijn?

Op basis van art. 7:267 BW kunnen mensen die samenwonen (als stelletje of als vrienden) de verhuurder verzoeken  om hoofd- en medehuurder te worden. Ook de medehuurder moet dan evenals de hoofdhuurder zijn hoofdverblijf in de woning hebben. Daarnaast moeten hoofd- en medehuurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Je kan dan gezamenlijk in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Op https://www.jurofoon.nl/blog/blogpost/wanneer-is-gemeenschappelijke-huishouding-duurzaam staan de vereisten verder uitgewerkt;

Je moet als medehuurder aangemerkt worden om dezelfde rechten te hebben als de huurder. Je moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden medehuurderschap
Je kunt als medehuurder aangemerkt worden als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt tenminste twee jaar je hoofdverblijf in de woning gehad;
 • Je hebt samen met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd;
 • Je hebt voldoende inkomen om de huur te betalen.

Je mag het medehuurderschap overigens niet aanvragen met als doel dat je als medehuurder op korte termijn huurder van de woning wordt. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan ben je automatisch medehuurder.

Wanneer is huishouding niet duurzaam?
Als de verhuurder betwist dat je gemeenschappelijke huishouding geen duurzaam karakter heeft, dan is het aan jou om te bewijzen dat hier wel sprake van is. Het is onvoldoende dat je kunt aantonen dat je tijdens het samenwonen de helft van alle kosten en lasten hebt betaald. Als je een affectieve relatie met de huurder hebt, dan is dit evenmin van doorslaggevend belang.

Wanneer wel?
Het gaat er met name om dat je kunt aantonen dat de intentie bestond om de gemeenschappelijke huishouding duurzaam, in de zin van op de toekomst gericht, te laten zijn. Dit is lastig aan te tonen. Echter, de volgende vragen helpen je op weg. Als je de volgende vragen (bevestigend) kunt beantwoorden en kunt aantonen, dan is de kans groot dat je verzoek wordt toegewezen.

 • Was er tijdens samenwoning sprake van onderling sociaal verkeer?
 • Werd er gezamenlijk gegeten?
 • Werden er gezamenlijk activiteiten ondernomen?
 • Was er sprake van onderlinge zorgverlening indien nodig?
 • Wat waren de plannen op langere termijn?

 

Laatst bewerkt op: 14/10/2016

Mijn huur komt na de huurverhoging boven de maximale huurgrens uit. Vervalt hierdoor mijn recht op huurtoeslag?

Nee. Je houdt het recht op huurtoeslag als je in de maand voor de huurverhoging huurtoeslag kreeg. Je moet dan nog wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag.

De maximale huurgrens in 2017 is € 414,02 als je jonger bent dan 23 jaar en € 710,68 als je 23 jaar of ouder bent. Voor het deel boven de maximale huurgrens, krijg je geen huurtoeslag.

Voor meer informatie:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/wijzigingen_doorgeven/welke_wijzigingen_moet_ik_doorgeven/wonen/de_hoogte_van_mijn_huur_verandert/

Laatst bewerkt op: 30/04/2018

Inschrijven bij de gemeente & lening ipv studiefinanciering

Hoe kan ik me inschrijven bij de gemeente?

Wij vragen van je om je in te schrijven bij de gemeente waarin je bent gaan wonen. Dat gaat vrij gemakkelijk; als je bij Google zoekt op “gemeente (bv Rotterdam) inschrijven online” krijg je een link te zien waar dat mogelijk is. Door in te loggen met je Digid kun je alles invullen. Je zult dan wel je huurcontract als digitale bijlage moeten toevoegen. Het huurcontract kun je downloaden door in te loggen op onze site.

Sommige gemeenten vragen om een verhuurdersverklaring; deze heb je niet nodig indien je het huurcontract digitaal inlevert of uitgeprint meeneemt naar een gemeente loket.

Laatst bewerkt op: 13/01/2016

Wat verandert er voor mij door de invoering van het sociaal leenstelsel?

Per september 2015 is er voor alle nieuwe bachelor- en masterstudenten geen studiefinanciering meer, maar een studievoorschot.

De huidige beurs van 279,14 euro voor uitwonende studenten en 100,25 euro voor thuiswonende studenten komt dus te vervallen.

De studiefinanciering verdwijnt echter niet voor iedereen. Studenten van wie de ouders minder verdienen dan 46.000 euro per jaar krijgen nog steeds een studiebeurs. Studenten van wie de ouders boven dat bedrag uitkomen, kunnen een lening afsluiten.

Het kabinet verlengt wel de afbetalingstermijn van 15 naar 35 jaar. Hierdoor zullen de maandlasten afnemen van maximaal 12 naar 4 procent van het inkomen. Daarbij begint het afbetalen bij het minimumloon, terwijl dat nu nog op bijstandsniveau is.

Verder blijft de ov-jaarkaart behouden. Je kan dus gratis met het openbaarvervoer blijven reizen. Ook mbo-studenten onder de 18 jaar krijgen recht op deze kaart.

 

Laatst bewerkt op: 03/07/2015

Samenwonen, toetreding en aandragen van huurders

Kan ik een medehuurder aandragen om bij me te komen wonen?

Ja, je kan iemand aandragen om bij je te komen huren. Dit kan een vriend (in) zijn, maar ook je echtgenoot of je geregistreerde partner.

 • Zorg ervoor dat hij of zij zich volledig heeft ingeschreven via http://www.wolfhuisvestingsgroep.nl/;
 • Vervolgens kunnen jullie ons toestemming vragen om hem of haar bij jou in te laten wonen. Zonder onze toestemming is onderverhuur (zoals in je contract staat) verboden. Daarvoor moeten jullie dit formulier downloaden, ondertekenen en vervolgens e-mailen naar info@wolfhuisvestingsgroep.nl of opsturen naar postbus 10491, 1001 EL Amsterdam;
 • Zodra we jullie verzoek hebben ontvangen laten we zo snel mogelijk van ons horen;
 • Als wij akkoord kunnen gaan met je verzoek, brengen we voor de administratieve handelingen € 75,- in rekening.

Laatst bewerkt op: 15/10/2014

Kan ik iemand voordragen om bij Wolf Huisvestingsgroep te huren?

Ja, je vriend(in) of bekende mag zich direct inschrijven. Hoe vollediger hoe beter. Je kunt ons ter aanvulling ook nog een e-mail sturen, nadat hij of zij zich heeft ingeschreven.

Laatst bewerkt op: 05/01/2014

Kan ik iemand aandragen om bruiklener (antikraker) te worden in mijn ruimte?
 • Je kunt iemand aandragen om bij jou in te trekken als bruiklener. Zorg er dan voor dat je ons jouw verzoek e-mailt naar info@wolfhuisvestingsgroep.nl en zijn of haar e-mailadres meestuurt. Hij of zij moet zich daarvoor volledig hebben ingeschreven op www.wolfhuisvestingsgroep.nl;
 • Na jullie verzoek beoordelen we wat de mogelijkheden zijn. De service- en bemiddelingskosten zijn voor deze persoon wat lager dan voor jou, als hij of zij bij jou intrekt;
 • De exacte kosten verschillen per keer en geven we van tevoren door.

 

Laatst bewerkt op: 13/10/2014

Betalingen & incassobeleid

Mijn betaling is gestorneerd, wat moet ik doen?

Zonder tegenbericht proberen wij het bedrag opnieuw te incasseren.

In het contract dat je met ons hebt staat aangegeven welke boetes en maatregelen we treffen als je een betalingsachterstand hebt. Het contract kun je downloaden als je inlogt op deze site.

Laatst bewerkt op: 05/01/2014

Wat zijn de gevolgen van betalingsachterstanden?

In het contract dat je met ons hebt staat aangegeven welke boetes en maatregelen we treffen indien je een betalingsachterstand hebt. Het contract kun je downloaden als je inlogt op deze site.

Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag kun je checken via http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/huurtoeslag/.

Laatst bewerkt op: 07/11/2017

Ik huur een woning. Hoe kan ik mijn rekeningnummer aanpassen voor de automatische incasso?

Om het rekeningnummer voor het automatische incasso aan te passen kun je het formulier nieuw rekeningnummer machtiging incasso downloaden. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Het formulier kun je opsturen naar postbus 10491, 1001 EL Amsterdam of per e-mail naar info@wolfhuisvestingsgroep.nl.

Laatst bewerkt op: 08/07/2014

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medehuurder voortaan de huur betaalt?

Ben je bijvoorbeeld van plan om je medehuurder voortaan de huur te laten betalen? Dan kun je bij ons een verzoek indienen door dit formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar postbus 10491, 1001 EL Amsterdam. Zodra we jouw verzoek hebben ontvangen zullen we er zo snel mogelijk bij jullie op terug komen.

Bij de nieuwe hoofdhuurder brengen we voor deze aanpassing € 75,- aan administratiekosten in rekening. De betaling hiervan innen we een eenmalig via een automatisch incasso.

Laatst bewerkt op: 08/07/2014

Onderhoud & reparatie

Welk onderhoud is voor de huurder of voor de eigenaar?

De rijksoverheid geeft alsvolgt antwoord op deze vraag. Op hoofdlijnen zit het zo:

Onderhoud huurwoning

Het onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud en u zorgt voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte.

Regels voor onderhoud

Over het algemeen geldt:

 • Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder, grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
 • Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
 • Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.
 • De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
 • U zorgt voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

 

De overheid geeft verder volledig antwoord op deze vraag.

 

Laatst bewerkt op: 13/01/2016

Ik heb problemen met mijn geiser of boiler in mijn woning. Wat kan ik het beste doen?

Voor een geiser of boiler ben je in principe zelf verantwoordelijk en reparaties zijn voor eigen rekening. Je moet het toestel jaarlijks laten keuren door een erkend bedrijf. Die kun je bij jou in de buurt vinden via Google. Als we kunnen afwijken van deze afspraak, staat dit vermeld in je contract. Jouw contract kun je inzien en downloaden door in te loggen op www.wolfhuisvestingsgroep.nl.

Het is aan te raden om een CO-melder op te hangen in de woning. Veelgestelde vragen over CO-melders staan op: http://firstalert.nl/veelgestelde-vragen/.

Laatst bewerkt op: 22/05/2014

Ik woon in een woning met cv-ketel, maar ik heb geen warm water en mijn verwarming doet het niet. Wat kan ik hieraan doen?

Doorloop eerst de volgende stappen: 

Helpen bovenstaande acties niet?

Dan is de vraag of je zelf verantwoordelijk bent voor de CV. Dit kan je checken door in te loggen op jouw profiel op www.wolfhuisvestingsgroep.nl. Ga vervolgens naar ‘documenten object’. Open de woningwaardering. Worden daar punten gegeven voor ‘verwarmde vertrekken’, ‘privé-combiketel’, ‘verwarming’ of ‘stadsverwarming’? Dan betaal je voor de cv-ketel. In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor herstel. Stuur in dit geval ons een bericht via info@wolfhuisvestingsgroep.nl. Geef een duidelijke omschrijving wat er aan de hand is en wat je zelf gedaan hebt om het probleem te verhelpen.

Ben je zelf verantwoordelijk voor je CV?

Laat de ketel dan jaarlijks keuren bij een erkend bedrijf (via Google vind je eenvoudig een erkend bedrijf bij jou in de buurt).

 

Laatst bewerkt op: 13/01/2016

Ik heb een verstopping in een van de leidingen in mijn woning. Hoe kan ik dit het beste verhelpen?

Als huurder ben je zelf verantwoordelijk voor het ontstoppen van leidingen waar je zelf bij kunt. Als het aanrecht of een wastafel verstopt is, moet je de zwanenhals ontkoppelen en schoonmaken. Op deze video zie je hoe dat moet: http://www.youtube.com/watch?v=y2V-0jP7MU8

Je kunt ook een ontstoppingsmiddel of soda met heet water proberen. Bekijk de volgende link voor instructies: http://www.gootsteen-ontstoppen.com/soda-gebruiken-bij-een-verstopte-afvoer/

Zit de verstopping in meerdere ruimtes? Dan is waarschijnlijk de standleiding verstopt. Voor het ontstoppen van de standleiding is de verhuurder verantwoordelijk.

Laatst bewerkt op: 12/08/2016

Wat kan ik tegen een lekkende kraan doen?

Probeer eerst het probleem te verhelpen door het rubbertje te vervangen. Zo vervangen je een kraanleertje of -rubber: http://www.youtube.com/watch?v=T66sEodorX4

Verhelpt dit het probleem niet?

Stuur in dit geval ons een bericht via info@wolfhuisvestingsgroep.nl. Geef een duidelijke omschrijving wat er aan de hand is en wat je zelf gedaan hebt om het probleem te verhelpen.

 

Laatst bewerkt op: 13/01/2016

Hoe kan ik mijn woning beter beveiligen tegen inbrekers?

Om je woning beter te beschermen tegen inbrekers kun je de volgende maatregelen treffen:

Laatst bewerkt op: 15/10/2014

Ik heb last van schimmelvorming in mijn woning. Hoe kan ik dat verwijderen en in de toekomst voorkomen?

Schimmel kan ontstaan door slechte ventilatie. Je kunt dit behandelen met HG chlooroplossing. Volg hiervoor de instructies op de verpakking. Je kunt HG chlooroplossing kopen bij de bouwmarkt. Je kunt ook zelf (bijvoorbeeld in een plantenspuit) een oplossing maken van water en chloor. Let daarbij wel altijd goed op je eigen veiligheid. Zorg er ook voor dat je na het douchen de ruimte goed ventileert: laat de deur bijvoorbeeld even open staan.

Laatst bewerkt op: 05/01/2014

Hoe kan ik de cilinder van mijn voordeur slot vervangen?

Zie voor deze instructie de volgende link: http://www.youtube.com/watch?v=JMG324KCy1s.

Laatst bewerkt op: 15/10/2014

Hoe moet ik koolmonoxide melders ophangen?

Waar moet ik de koolmonoxidemelder bij mij thuis ophangen?

 • Voor extra bescherming installeert u nog een CO-melder in de buurt van (maar niet vlak naast) de kachel of hittebronnen die brandstof verbruiken. Aanbevolen wordt de CO-melders op een afstand van 5,5 tot 7 meter van deze apparaten te installeren om een valse alarm te voorkomen. Mocht deze afstand niet mogelijk zijn, probeer dan in ieder geval de afstand zo groot mogelijk te houden. Lees de handleiding voor de specifieke installatievereisten
 • Zorg ervoor dat de CO-melders niet vlak naast vochtige ruimtes worden gehangen, zoals badkamers of douchecellen. Hier wordt een afstand van 3,5 meter aanbevolen, maar als die afstand niet mogelijk is, zorg dan dat de afstand zo groot mogelijk is.

Hoe hoog moet ik de CO-melder hangen?

Hang de melder ongeveer anderhalve meter vanaf de vloer, zodat u hem beter kunt zien.
Koolmonoxide weegt ongeveer hetzelfde als lucht en verspreidt zich gelijkmatig door de kamer of het huis. Kies een plek waar de CO-melder schoon blijft, uit de buurt van kinderen en huisdieren. Lees de handleiding voor de specifieke installatievereisten.

Laatst bewerkt op: 03/04/2014

Wat moet ik doen indien mijn stoppen doorslaan?

Om te controleren waar het probleem ligt moet je een voor een de stoppen aan zetten.

Heb je de groep gevonden waar het probleem veroorzaakt wordt? Trek bij die groep alle stekkers uit het stopcontact en/of schakel alle lampen uit. Vervolgens zet je de stop aan, indien deze niet direct uitschakeld kan je een voor een alle stekkers weer in het stopcontact doen. Op die manier kan je achterhalen welk apparaat kortsluiting veroorzaakt.

Gaat de stop direct uit zodra je hem aanzet en er zijn geen appartaten aangesloten? Neem dan contact met ons op.

Laatst bewerkt op: 28/11/2016

Sociaal beheer en toezicht

Wat moet ik doen als er een inbraak in mijn woning is geweest?

Ten eerste kan je aangifte doen bij de politie. Dit kan helpen om de kosten van vernielingen van een inbraak te verhalen. Je kunt via de website van de politie aangifte doen.Ten tweede kan je contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij. Indien je een opstal verzekering hebt kunnen gestolen goederen vergoed worden.

Laatst bewerkt op: 08/03/2014

Wat moet ik doen als ik de sleutel van mijn woning kwijt ben?
 • We raden je vooral aan om na te gaan of je de sleutel echt kwijt bent. De kans dat wij een reservesleutel van jouw woning hebben is zo goed als uitgesloten. We hebben over het algemeen alleen sleutels van algemene toegangsdeuren en portiekdeuren. De sleutel naar jouw specifieke woning of kamer hebben we niet, op enkele uitzonderingen na;
 • De kosten voor het uitboren en vervangen van je slot zijn voor eigen rekening. Zorg er daarom voor dat je een reserve sleutel aan een bekende hebt afgegeven;
 • Het cilinder van de sloten kun je zelf (laten) vervangen als je wilt. Hoe zie je op de volgende link: http://www.youtube.com/watch?v=JMG324KCy1s.

Laatst bewerkt op: 15/10/2014

Opzeggen overeenkomst

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Je kan je opzegging e-mailen naar info@wolfhuisvestingsgroep.nl . Dan heb jij meteen het bewijs dat je de opzegging hebt verstuurd. Wij nemen daarna zsm contact met je op om de opzegging verder af te handelen.

Laatst bewerkt op: 05/06/2020

Als ik eerder opzeg dan de opzegtermijn, moet ik dan toch tot en met de opzegtermijn betalen?

Als je eerder wilt opzeggen dan de oorspronkelijke opzegtermijn, proberen we jou niet volledig tot en met die oorspronkelijke opzegtermijn te laten betalen. Als we akkoord gaan met jouw verzoek hoef je over de periode van de daadwerkelijke datum tot en met de oorspronkelijke opzeggingsdatum slechts de helft van het volledige bedrag te betalen.

Een voorbeeld: je betaalt € 500 per maand. Stel dat we akkoord gaan om de oplevering op 16 januari te doen in plaats van de officiële datum van op 31 januari. Je krijgt dan de helft van de periode 16 t/m 31 januari van Wolf Huisvestingsgroep terug. De huur die je van 16 t/m 31 januari zou moeten betalen is de helft van het maandbedrag: €250. Van dit bedrag krijg je de helft terug. In dit geval is dat € 125.

Laatst bewerkt op: 14/05/2014

Hoe moet ik mijn woning opleveren?

Je moet de woning leeg, schoon en in originele staat opleveren.

Bekijk hier de tips voor het opleveren zodat we jouw borg zo snel als mogelijk kunnen terug storten.

Hier kun je het proces verbaal van oplevering vinden dat je moet gebruiken bij de oplevering van je woning.

 

Laatst bewerkt op: 13/01/2016

Kan ik spullen die ik achterlaat verkopen aan de nieuwe bewoner?

Nee, dit kan niet. Je moet de ruimte leeg achterlaten. Ook als je laminaat of tapijt hebt gelegd, geeft een nieuwe bewoner je daar geen vergoeding voor.

Laatst bewerkt op: 26/05/2014

Waar kan ik grofvuil kwijt?

Via Google en de gemeentelijke website kun je een afspraak inplannen om grofvuil af te leveren.

Laatst bewerkt op: 05/01/2014

Kan ik gemeentelijke belastingen terug krijgen?

Via de gemeente kun je achterhalen of je eventueel een deel van de gemeentelijke belastingen voor het lopende jaar terug kan krijgen. Ga er in principe vanuit dat je niet opnieuw aangeslagen zal worden als je voor het lopende jaar al hebt betaald (ook niet als je naar een andere gemeente verhuist).

Laatst bewerkt op: 05/01/2014

Wil je weer gehuisvest kunnen worden door Wolf Huisvestingsgroep?

Wil je na de lopende overeenkomst weer via Wolf Huisvestingsgroep gehuisvest worden? Houd je wensen dan up-to-date via www.wolfhuisvestingsgroep.nl. We kunnen je hiervoor geen toezeggingen doen.

Laatst bewerkt op: 13/10/2014

Wil je vrienden aan ons voordragen?

Stuur ons zijn of haar e-mailadres en zorg dat de mogelijke kandidaat zich eerst volledig heeft ingeschreven op www.wolfhuisvestingsgroep.nl.

Laatst bewerkt op: 05/01/2014

Heb je een verhuurdersverklaring van ons nodig?

Hierbij helpen we je graag. Stuur ons een e-mail naar info@wolfhuisvestingsgroep.nl met de vraag of je een nette huurder bent geweest. Wij zullen in onze database kijken en dan zo snel mogelijk een (bevestigend) antwoord sturen.

Laatst bewerkt op: 06/05/2014

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn post van mijn oude adres krijg wanneer ik verhuisd ben?

Als je gaat verhuizen, geef dan tijdig bij alle instanties jouw verhuizing door.
Het kan gebeuren dat je jouw verhuizing te laat hebt doorgegeven bij een aantal instanties.

Om de post alsnog op jouw nieuwe adres te ontvangen kan je bij PostNL aangeven dat ze jouw post door moeten sturen.
Kijk voor meer informatie over de doorzendservice op http://www.postnl.nl/voorthuis/ontvangen/doorzendservice/

Laatst bewerkt op: 16/05/2014