Wetsvoorstel: meer betaalbare huurwoningen in sociale en vrije sector

Wetsvoorstel: meer betaalbare huurwoningen in sociale en vrije sector

Woningbouwcorporaties krijgen een korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen bijbouwen. Ook worden de regels eenvoudiger als corporaties hun duurdere huizen verkopen aan beleggers. Het gaat om sociale huurwoningen die gezien hun maximale huurprijs ook in de vrije sector verhuurd kunnen worden. Voorwaarde is dat de corporatie voor elke verkochte duurdere sociale huurwoning een nieuwe goedkope sociale huurwoning terug bouwt.

Dat staat in een wetsvoorstel en een bijbehorende regeling die minister Blok (Wonen) bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Met de maatregelen wil hij het aanbod aan betaalbare huurwoningen stimuleren, zowel in de sociale als in de vrije sector.
 
Sinds vorig jaar – het nieuwe corporatiebestel – moeten woningcorporaties zich beperken tot het bouwen en beheren van huurhuizen voor de laagste inkomens. Marktpartijen hebben daardoor nu de gelegenheid te investeren in middeldure huurhuizen.

Soepeler verkoopregels, meer aanbod

In het nieuwe corporatiebestel maken corporaties, gemeenten en huurders afspraken over wat er lokaal nodig is. Bij verkoop van sociale huurwoningen moet een corporatie de gemeente om een ‘zienswijze’ vragen. Daardoor kan de verkoop lang duren en haken aspirant-kopers soms af.

In de soepeler regels vervalt de verplichte zienswijze van de gemeente, als de corporatie sociale huurhuizen wil verkopen die gezien hun kwaliteit een huurprijs mogen hebben boven de sociale huurgrens van 710 euro per maand. De belegger die de huizen koopt, moet deze minstens 7 jaar verhuren voor maximaal 850 euro per maand. Ook moet de corporatie voor elke verkochte woning waarvoor geen zienswijze wordt gevraagd een goedkope woning terug bouwen, met een huur van maximaal 586 euro per maand.
 
Bij verkoop van een huurhuis aan een belegger houden de bewoners gewoon hun huurcontract.
 
Een huur van 586 euro per maand is de zogeheten aftoppingsgrens voor mensen met huurtoeslag. Voor het deel van de huur boven deze grens krijgen zij geen of minder huurtoeslag. Sinds dit jaar mogen corporaties geen woningen boven de aftoppingsgrens meer aanbieden aan mensen met huurtoeslag. Met de maatregelen in het wetsvoorstel kunnen corporaties hun dure voorraad gemakkelijker verkopen als zij hun goedkope voorraad vergroten. Daarnaast komen de verkochte woningen beschikbaar voor middeninkomens.

Voor de bouw van goedkope huurwoningen tot 2021 krijgen corporaties bovendien een korting op de verhuurderheffing. In gebieden met woningtekorten is de korting hoger.

Vrije huursector

Ook in de vrije huursector wil de minister het aanbod verder vergroten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid huurwoningen in de vrije sector als aparte categorie op te nemen in bestemmingsplannen. De ministers Blok en Schultz (IenM) komen daarvoor met een wetsvoorstel.
Verder geldt er voor de regio’s Amsterdam en Utrecht per 1 oktober a.s. een wijziging van het woningwaarderingstelsel (‘puntensysteem’). Studio’s en kleine appartementen kunnen daardoor gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd.