Kamer stemt in met uitgebreidere ‘Rotterdamwet’

Kamer stemt in met uitgebreidere ‘Rotterdamwet’

Gemeenten mogen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat voor langere periodes inkomenseisen stellen aan woningzoekenden. De maximale termijn voor een zogeheten gebiedsaanwijzing is onder de bestaande Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (‘Rotterdamwet’) inclusief verlenging, 8 jaar. Dat wordt nu maximaal 20 jaar.

Het wetsvoorstel van minister Blok (Wonen) waarin dit wordt geregeld, is vanmiddag door de Tweede Kamer aangenomen.

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek geeft gemeenten na toestemming van de minister de mogelijkheid om in aangewezen gebieden geen woningen toe te wijzen aan inkomens op bijstandsniveau. De beperking geldt dan voor 4 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging tot 8 jaar.

Het door de Kamer aangenomen voorstel maakt het mogelijk gebiedsaanwijzingen verder te verlengen tot maximaal 20 jaar. Verder wordt geregeld dat gemeenten in zwakke wijken gemakkelijker ongewenste woningvorming kunnen tegengaan wanneer er al een overaanbod aan kleine woningen is.

Rotterdam maakt voor 5 wijken als enige gemeente gebruik van de mogelijkheid om inkomenseisen te stellen aan de vestiging van woningzoekenden. Wel bleek uit een evaluatie van de wet dat het grootste deel van de gemeenten graag vasthoudt aan de wet als stok achter de deur bij het oplossen van complexe problemen in wijken.

De mogelijkheid tot verlenging van de gebiedsaanwijzing sluit voor Rotterdam goed aan bij het nationaal programma dat in 2011 van start ging voor Rotterdam-Zuid. De ambitie is om in 20 jaar de achterstanden in dit gebied weg te werken.