AFM onderzoekt waardering vastgoedbeleggingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in haar toezicht op financiële verslaggeving in 2012 themaonderzoek doen naar vier specifieke onderwerpen: waardering van vastgoed, staatsobligaties, bijzondere waardeverminderingen vaste activa en de toelichting op minderheidsbelangen.

De keuze voor deze onderwerpen is mede ingeven door de schuldencrisis en de gepubliceerde tussentijdse financiële verslaggeving 2011 van ondernemingen.

De waardering van vastgoedbeleggingen blijft actueel, mede door de huidige economische ontwikkelingen. Voor de AFM is dit aanleiding om de waardering van en toelichtingen op vastgoedbeleggingen door vastgoedbeleggers en financiële instellingen als themaonderzoek 2012 aan te merken. De AFM zal bijzondere aandacht geven aan de methoden en belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij het bepalen van de reële waarde van vastgoedbeleggingen. De AFM let daarbij vooral op de impact van zogenoemde huurvrije perioden en leegstand en de gehanteerde disconteringsvoeten.