Wonen. Kiezen voor BBB of NSC?

Wonen. Kiezen voor BBB of NSC?

20 november 2023

Dinsdag 22 november komt in zicht. Van de traditionele politieke partijen is min of meer bekend wat we van ze kunnen verwachten. Ze hebben geregeerd of zich geprofileerd in de oppositie. Een goede aanleiding om de twee grote nieuwkomers, de BBB en het NSC, eens met elkaar te vergelijken op het thema wonen. Op inhoud én toon.

Op hoofdlijnen komt het erop neer dat het NSC voorstander is van méér controle en regulering, en de BBB juist niet. Het NSC wil het gereguleerde deel van de huursector uitbreiden, terwijl de BBB er juist voor pleit om dit (voorlopig) niet te doen. Zoals ik in eerdere columns al heb aangegeven zie ik, ondanks de goede intenties, vooral nadelen in extra reguleren.

Niet concreet genoeg

In de programma’s van beide partijen lees ik te weinig hóe ze hun wensen willen realiseren en hóe ze dat willen betalen. Het NSC wil bijvoorbeeld meer woningruil tot stand brengen, zonder uit te leggen hoe huurders daartoe aangezet kunnen worden. En de BBB wil – zolang het huidige toeslagenstelsel bestaat – ook huurtoeslag introduceren voor kamers. Hoeveel dat kost wordt niet genoemd.

BBB: Beter Benutten Bestaande voorraad

De BBB heeft ten opzichte van het NSC meer oog voor het beter benutten van de bestaande voorraad. Dat maken ze ook concreet door mogelijke inkomsten uit de verhuur van een beschikbare kamer niet ten koste te laten gaan van een (bijstands)uitkering. Dit sluit goed aan op het pleidooi van Michael Hesp, die vorige week in zijn column hier ook al toe opriep. Ook ik denk dat hier veel winst valt te behalen.

Aandacht voor de toon

Marnix van Rij, demissionair staatssecretaris Fiscaliteit), zei het al eens: “Verkiezingsprogramma’s zeggen niet zo veel”. Laten we dus ook aandacht hebben voor de toon. Toen ik vorige week een debat in Den Haag over de woningmarkt bijwoonde, viel me op dat Caroline van der Plas (BBB) richting de vastgoedsector een verzoenende toon aanhoudt. Het NSC rept daarentegen bijvoorbeeld over ‘grondspeculanten’. Ik denk dat de toon van de BBB effectiever is om met alle betrokken partijen tot verbeteringen te komen.

Als ik rond het thema wonen bij de komende verkiezingen zou moeten kiezen tussen het NSC en de BBB, dan gaat mijn stem zowel op de inhoud als op de toon naar de BBB.

Frank van Min

directeur Wolf Huisvestingsgroep