Vestia bewijst huurder een dienst als het woningen ook aan beleggers verkoopt

Vestia bewijst huurder een dienst als het woningen ook aan beleggers verkoopt

Vestia bewijst huurder een dienst als het woningen ook aan beleggers verkoopt

Afgelopen dinsdag verscheen in Vastgoedmarkt dit artikel: ‘Verkoop woningen helpt financiële positie Vestia slechts beperkt; opdeling is optie’

Vestia hikt nog altijd aan tegen een miljardenschuld die resulteerde uit het alom bekende ‘derivatendebacle’ tien jaar geleden. De vraag is vanzelfsprekend: hoe moet dat ooit betaald worden? Vestia heeft zelf in dat kader een ‘Herijkt Verbeterplan 2019-2021’ opgesteld. Dit plan is helaas doordrenkt met vaag jargon.

Het beeld dat overblijft is met name dat de hele corporatiesector klem zit. De hoeveelheid toezicht en regelgeving is duizelingwekkend. Tel daarbij op dat de sector woningen wil verduurzamen en de huurder wil helpen met een lage huur. Bij elkaar vormt dit een puzzel waar in ieder geval Vestia voorlopig niet uit lijkt te komen.

De ‘oplossingen’ die Vestia noemt zijn slechts manieren om het probleem te verplaatsen:

  • Andere woningcorporaties linksom of rechtsom de schuld van Vestia laten betalen, bijvoorbeeld door het overkopen van woningen. Hierdoor houdt de kopende corporatie echter minder over voor andere zaken.
  • De overheid laten bijspringen. Dat gaat weer ten koste van andere huisvestingszaken waar de overheid in wil investeren.
  • Het opknippen van Vestia in drie delen. Dit zal echter vooral veel nieuwe kosten en rompslomp met zich meebrengen.

Vestia geeft aan dat de verkoop van woningen weinig soelaas biedt. Dat is niet verbazingwekkend omdat Vestia haar woningen aan andere corporaties verkoopt met als argument het aantal sociale huurwoningen op peil te houden. Dit is echter een zwak argument. Als Vestia de woningen zou verkopen aan een belegger, dan zou die belegger eveneens gebonden zijn aan de lopende huurcontracten en regels ten aanzien van de maximale huurverhoging.

Wél zou die belegger wellicht bereid zijn meer te betalen dan de plaatselijke woningcorporatie. Uiteraard met de mogelijkheid om de woningen, nadat de huidige huurder is vertrokken, tegen een hogere huur te verhuren aan een persoon die dat kan en wil betalen. Niet een persoon die tot de klassieke doelgroep van een corporatie behoort.

Met de hogere opbrengst van de verkoop kan Vestia haar schuld aflossen en evenals andere corporaties voldoen aan haar volkshuisvestelijke opdracht.