Transformeren wordt steeds interessanter

Transformeren wordt steeds interessanter

Je ziet steeds meer voorbeelden van de succesvolle transformatie van kantoorgebouwen naar huurwoningen. Een mooi instrument om beter te voldoen aan de vraag naar woningen.

Vaak gaat het om woningen in de sociale sector. De eigenaren zijn veelal marktpartijen die hiermee het traditionele terrein van corporaties betreden. Helaas kunnen deze partijen voorafgaande aan de transformatie geen zekerheid krijgen over de Woz-waarde en dus ook niet over de te vragen huurprijs. Die wordt namelijk bepaald op basis van de Woz-waarde. Doe hier wat aan, heren en dames politici!

Transformatie is om meerdere redenen steeds interessanter. In principe geldt een vrijstelling van de verhuurdersheffing en ook biedt de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt een aantal specifieke mogelijkheden. Denk aan minder btw over verbouwingskosten, lagere overdrachtsbelasting en meer opties voor tijdelijke verhuur in de periode voor de transformatie (in plaats van antikraak).

De mogelijkheden en beperkingen verschillen per transformatieproject, maar de positieve trend is duidelijk:  steeds meer leegstaande kantoren zullen veranderen in goed renderende huurwoningen.