Beter scoren op de Aedes Benchmark          

De huurmarkt verandert continu. Bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en rapportage-eisen van toezichthouders. Daarnaast verandert technologische vooruitgang de wensen van huurders. Bovendien is de huurmarkt zeer divers: de doelgroepen variëren van studenten tot senioren; in de ene regio is sprake van krimp terwijl in de andere regio de wachtlijsten enorm zijn; de woningen zijn nieuw of juist toe aan renovatie en ook de huurprijzen kunnen sterk uiteenlopen.

Kansen op synergie binnen de sector

Ondanks deze veranderingen en diversiteit in de huurmarkt, komen de verhuur- en beheersprocessen van corporaties sterk met elkaar overeen. In een digitaliserende wereld biedt dat de sector kansen op synergie omdat hierdoor proceskennis gedeeld kan worden.

U maakt de strategische keuzes, wij ondersteunen in de uitvoering

De bovengenoemde veranderingen en diversiteit vragen om de juiste strategische keuzes. Kiest u er voor het volledige verhuur- en beheerproces binnen uw organisatie uit te voeren, of besteedt u delen hiervan uit? Welke keuze u ook maakt, Wolf Huisvestingsgroep ondersteunt u in de uitvoering van uw keuzes. Wij hebben ruim tien jaar ervaring in het verhuren en beheren van zeer uiteenlopende portefeuilles. Op basis van deze ervaring hebben wij het Wolf Property Management Platform (Wolf PMP) ontwikkeld. Wij zullen het platform zelf op korte termijn in gebruik nemen en beschikbaar stellen aan de markt. Dit innovatief en gebruiksvriendelijk platform hebben we niet alleen voor ons zelf ontwikkeld, maar ook voor corporaties, woningbeleggers en collega property managers. Wolf PMP geeft op een efficiënte manier de juiste informatie aan alle betrokkenen rondom de (ver)huur en het beheer van woningen.

Zowel wanneer u delen van het verhuur- & beheerproces aan ons uitbesteedt, als wanneer u dit zelf doet met behulp van Wolf PMP, dragen wij bij aan:

  • Lagere bedrijfslasten
  • Hogere bezettingsgraad
  • Meer huurinkomsten
  • Hogere huurderstevredenheid

Over Wolf Huisvestingsgroep

Het Financieele Dagblad plaatste Wolf Huisvestingsgroep vijf jaar op rij bij de honderd snelst groeiende bedrijven van Nederland. Daarnaast adviseerde Wolf Huisvestingsgroep de Tweede Kamer over de flexibilisering van de huurmarkt en regelmatig verschijnen opiniestukken van Wolf Huisvestingsgroep in verschillende vakbladen en landelijke dagbladen. Ook geeft Wolf Huisvestingsgroep regelmatig presentaties over dit onderwerp. 

Referenties en de Aedes Benchmark

De afgelopen tien jaar heeft Wolf Huisvestingsgroep voor vele corporaties verspreid in het hele land gewerkt. Ten opzichte van de Aedes Benchmark kunnen wij significante verbeteringen aanbrengen, zowel ten aanzien van de bedrijfslasten, als ten aanzien van huurderstevredenheid.  Voor referenties binnen de sector verwijzen wij u onder meer naar Woonwaard, Intermaris en Rijswijk Wonen.

Contact?