Managementrapportage & persoonlijk contact

Maandelijks en op verzoek maken we overzichtelijke rapportages van de ontvangen huurpenningen, servicekosten en de betaalde lasten. We verzorgen de volgende diensten op het gebied van managementrapportage en persoonlijk contact:

  • Inkomsten en uitgaven rapporteren en aansluiting met de bank;
  • Toegang verlenen tot onze online database;
  • Via regelmatig persoonlijk contact met u als opdrachtgever de voortgang bespreken en zowel onze dienstverlening als de samenwerking zo optimaal mogelijk houden.