WoonzorgHaaglanden

WoonzorgHaaglanden

Verhuur en beheer seniorenwoningen
Opdrachtgever: WZH, WoonzorgHaaglanden

Voor de WoonzorgHaaglanden verzorgen wij sinds de lente van 2016 de verhuur & beheer administratie. Het gaat in totaal om zo’n 100 zorgwoningen voor seniorren verspreid in twee complexen in (de regio) Den Haag. Om er voor te zorgen dat WZH zich kan richten op haar kerntaak, hebben zij besloten de verhuur, het beheer en de administratie hiervan uit te besteden. Wij hebben dit voor hun uit handen genomen en bijvoorbeeld ook de afrekening van de achterstallige servicekostenberekeningen verzorgd.