Tijdelijke verhuur van woonruimte gemakkelijker

Tijdelijke verhuur van woonruimte gemakkelijker

Het wordt voor mensen die hun huis te koop hebben staan, makkelijker de woning tijdelijk te verhuren.
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Spies (BZK) om hiervoor de Leegstandwet te wijzigen.

Geen maximumhuurprijs

Voor verhuur van een huis dat te koop staat, geldt niet langer een maximumhuurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel.

Sloopwoningen en kantoren

Huurwoningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie mogen straks maximaal 7 jaar verhuurd worden. Nu is dat nog 5 jaar. Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, bijvoorbeeld kantoorgebouwen, mogen 10 jaar worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen.

Minder huurbescherming

Bij verhuur op basis van de Leegstandwet geldt minder huurbescherming. Wanneer het huurcontract eindigt moet de huurder de woning verlaten. De gemeente geeft de vergunning voor 2 jaar met de mogelijkheid om telkens met 1 jaar te verlengen tot de maximale duur is bereikt. Een pand mag straks ook meerdere keren tijdelijk worden verhuurd.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.