Leegstandsverordening treedt in Amsterdam in per 1-7-2011

De leegstandverordening

Met de invoering van de wet Kraken en Leegstand op 1 oktober 2010 zijn de wettelijke mogelijkheden om leegstand aan te pakken uitgebreid. Vanaf 1 juli treedt de Leegstandverordening in Amsterdam in werking. De verordening is van toepassing op kantoorgebouwen in twee gebieden: Amstel III en Teleport. Daarnaast is de verordening van toepassing op kantoorgebouwen of delen die groter zijn dan 10.000 m2 en op ontruimde gebouwen (niet-woonruimte) in Amsterdam. Eigenaren moeten hun leegstaande kantoren (of delen daarvan) melden bij de gemeente. Na de melding wordt de eigenaar uitgenodigd voor overleg over mogelijkheden voor gebruik van het gebouw: het Leegstandoverleg.

De melding

Als een kantoorgebouw of een deel daarvan langer dan 6 maanden leegstaat, dan is de eigenaar verplicht dat te melden bij de gemeente. Verzuimt de eigenaar de leegstand te melden, dan kan een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom worden opgelegd. 

Leegstandoverleg

Binnen drie maanden na de melding nodigt de gemeente de eigenaar uit voor het Leegstandoverleg. Hierin worden de mogelijkheden besproken om de leegstand tegen te gaan en wordt onder andere ingezet op sociaal en cultureel leegstandbeheer. Daarnaast worden de mogelijkheden voor (permanente) transformatie besproken.

Voordracht van gebruiker

Indien de gemeente en de eigenaar niet komen tot een oplossing voor de leegstand, dan kan de gemeente een gebruiker voordragen. Deze voordracht heeft een verplichtend karakter, waarbij een last onder dwangsom kan worden opgelegd indien de eigenaar hier geen gehoor aan geeft.