Leegstand kantoren bereikt recordhoogte

NIEUWEGEIN – De leegstand van kantoren heeft in 2009 een recordhoogte van 6,26 miljoen vierkante meter bereikt. Dit jaar worden er nog meer lege kantoren verwacht.

Krimpende bedrijven en fusies zijn volgens bedrijfsonroerendgoedmakelaar NVM BOG de belangrijkste reden dat steeds meer kantoren leeg komen te staan. Het aanbod is inmiddels zes maal groter dan de vraag. Het overaanbod zal in 2010 verder groeien door bezuinigingen bij de overheid en het bedrijfsleven, verwacht NVM BOG. Volgens de makelaars kampen veel bedrijven ook met verborgen leegstand: delen van gehuurde kantoren die niet meer gebruikt worden. De toename van de leegstand had tot gevolg dat – in tegenstelling tot voorgaande jaren – minder kantoorruimte op eigen risico in aanbouw werd genomen. Projectontwikkelaars durven niet meer. Het afgelopen jaar werd er door ontwikkelaars slechts 290.000 vierkante meter aan nieuwe kantoren neergezet. Hiervan was op voorhand al 60 procent verhuurd. Het aandeel nieuwe kantoren in het totale aanbod daalde naar 4 procent. Rotterdam vormt een van de grootste problemen in de kantorenmarkt. De havenstad zag het aantal kantoren dat van de hand ging met 50 procent inzakken. In de regio noordwest, met daarin Amsterdam, daalde de afzet van kantoren met 14 procent. De voorzichtigheid bij ontwikkelaars kan tot gevolg hebben dat in sommige regio’s een tekort aan moderne kantoren ontstaat, waarschuwt de NVM. De NVM meent dat vooral grote kantoren veel minder in trek zijn. Kantoren tot 500 vierkante meter zijn veel kansrijker. Opmerkelijk is volgens de makelaars dat er in 2009 relatief weinig kantoren werden gesloopt of omgebouwd tot woningen of een andere bestemming. Slechts 60.000 vierkante meter van de totale kantorenvoorraad van 47,3 miljoen. De NVM ziet slopen of herbestemming van kantoren die al een paar jaar leegstaan als oplossing voor de leegstand. Ook het renoveren en het toestaan van minder nieuwbouw kan bijdragen.