Nieuwe kansen verhuur door veranderingen WWS

Het woningwaarderingstelsel (WWS) gaat per 1 oktober 2016 veranderen. Socaiale huurwoningen die ingrijpend zijn gerenoveerd krijgen dan in alle regio’s extra punten. Nieuwe woningen in Utrecht en Amsterdam die groter zijn dan ongeveer 32 m2 kunnen in de vrijesector worden verhuurd.

Laatst bewerkt op: 11/05/2016

Hoe wordt het woningwaarderingstelsel vanaf 1 oktober 2016 aangepast?

De minister is van plan het Woningwaarderingstelsel aan te passen zodat nieuwe woningen in Utrecht en Amsterdam vaker in de vrijesector verhuurd kunnen worden. Woningen die gerenoveerd worden zullen in alle regio's sneller in de vrije sector komen. Hij streeft er naar de wijzigingen vanaf 1 oktober 2016 in te laten gaan.

Op woensdag 30 maart 2016 sprak de commissie voor Wonen en Rijksdienst met minister Blok over het huurbeleid.

Het volgende is naar voren gekomen:   

  • Voor nieuwe woningen tot 40 m2 in de regio's Amsterdam en Utrecht gaat een andere puntenbepaling gelden waardoor de maximaal redelijke huurprijs boven de sociale huur-grens uit kan komen. Dit heeft tot gevolg dat woningen vanaf ongeveer 32 m2, afhankelijk van een aantal factoren zoals de WOZ waarde en de energie-index, in de vrije sector zullen komen;
  • Voor de gemeenten is overigens een belangrijke wens dat de huur in dit segment dicht boven de liberalisatiegrens ligt, en in ieder geval wordt gemaximeerd op een bedrag in de orde van grootte van 850 tot 950 euro per maand;
  • Woningen die gerenoveerd worden zullen in alle regio's sneller in de vrije sector kunnen komen;
  • Minister Blok streeft er naar de aanpassingen van het Woningwaarderingsstelsel op 1 oktober 2016 in te laten gaan.

Download Kamerbrief impuls huurwoningen voor middeninkomens

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk onze veelgestelde vragen of vul onderstaand formulier in: