Nieuwe wet maak flexibelere verhuur mogelijk

Laatst bewerkt op: 11/05/2016

Vanaf 1 juli zijn nieuwe vormen van leegstandsbeheer en flexibele verhuur voor onder andere jongeren en grote gezinnen mogelijk. Woningen kunnen ook tijdelijk tot 2 jaar worden verhuurd, en kamers zelfs tot 5 jaar. Voor corporaties gaat deze flexibilisering minder ver dan voor andere partijen.

Welke flexibele huurcontracten zijn vanaf 1 juli 2016 voor corporaties mogelijk?

De Wet doorstroming huurmarkt is eind april aangenomen door de Eerste Kamer en maakt per 1 juli nieuwe vormen van tijdelijk verhuur mogelijk. Niet alleen voor de bestaande doelgroepen ouderen, gehandicapten en studenten, maar ook voor promovendi, grote gezinnen en jongeren.

Voor woningcorporaties

Voor zelfstandige DAEB-woningen mogen corporaties contracten voor bepaalde tijd van twee jaar of korter afsluiten voor de volgende doelgroepen; huurders die voor hun werk of studie tijdelijk in een andere plaats of een ander land werken of studeren, huurders die in verband met de renovatie of sloop, gevolgd door vervangende nieuwbouw, hun woning moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken, huurders in de noodopvang, en huurders met wie de toegelaten instelling een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaat of huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met woonbegeleiding wordt afgesloten.

Voor onzelfstandige woningen mogen straks contracten  voor bepaalde tijd van vijf jaar of korter  worden gesloten.

Ruimere mogelijkheden leegstandsbeheer

De wet doorstroming huurmarkt is een welkome ontwikkeling na de onduidelijke jaren van de Wet kraken en leegstand en het bijbehorende Keurmerk leegstandsbeheer. Die hebben sinds de invoering in 2011 vooral geleid tot meer kraken en juridische schijnzekerheid. Dit werd eind april weer eens bevestigd toen de Tweede Kamer deze wet evalueerde.

Naast de bestaande mogelijkheid om tijdelijk te verhuren op basis van de leegstandswet, kunt u straks in de plaats van antikraak contracten ook deze nieuwe huurcontractvormen gebruiken. U krijgt hiermee:

  • Juridische zekerheid voor u en de tijdelijke bewoner;
  • De mogelijkheid huur te vragen, terwijl de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag;
  • De wetenschap dat u altijd tijdig uw pand(en) kunt opleveren.

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk onze veelgestelde vragen of vul onderstaand formulier in: