Cases & referenties

Overname verhuurde portefeuille, tijdelijke verhuur en management

Ruim 400 studentenwoningen

Opdrachtgever: Wageningen University & Research (WUR)

Wageningen University & Research is eigenaar van 343 zelfstandige containerwoningen en 61 onzelfstandige kamers in Wageningen. Deze zullen over drie jaar worden gesloopt of verplaatst. Wolf Huisvestingsgroep zal gedurende die periode zorgdragen voor de verhuur en het property management.

De specialist in verhuur en beheer van woningportefeuilles kreeg deze opdracht onlangs gegund op basis van een Europese aanbesteding. Het project sluit uitstekend aan op de ervaring van Wolf Huisvestingsgroep, aldus directeur Frank van Min. “Sinds de oprichting van onze onderneming hebben we veel aan tijdelijke verhuur gedaan. We zijn werkzaam in heel Nederland, en huisvesten op dit moment zo’n tweeduizend studenten. Daarnaast beheren we al een ander complex in Amsterdam met een groot aantal containerwoningen. Al deze ervaring komt prima van pas bij dit project.”

Wolf HVG zal de portefeuille in verhuurde staat overnemen. Ook in het overnemen van verhuurde portefeuilles heeft Wolf HVG ruime ervaring, geeft Van Min aan. “We zetten direct in op het slim inrichten van diverse processen, zoals het mutatieproces, het debiteurenbeheerproces en het onderhoudsproces. Ter ondersteuning daarvan ontwerpen we een website en richten we 24/7 belverkeer in.” Regiomanager Floris Maasdam van Wolf HVG vult aan:  “We hopen daarmee de basis te leggen voor veel woonplezier en een goede band met de huurders.”

Strategie, marketing, verhuur en management getransformeerd pand

500 zelfstandige studentenwoningen, centrum Leeuwarden
Opdrachtgever: Leyten

Raifeissen

Onze opdrachtgever heeft het gebouw aan de Lange Marktstraat getransformeerd naar 500 hoogwaardige zelfstandige gemeubileerde en gestoffeerde studio. Wij hebben geadviseerd over het huurprijsbeleid en servicekostenniveau, de doelgroep, en het type huurcontracten. Vervolgens hebben wij een website ontwikkeld om ons advies in de praktijk te brengen. De woningen hebben we binnen een paar weken verhuurd. Sindsdien voeren wij niet alleen de verhuur, maar ook het property management..

Voor meer informatie over het project, kijk op de website die wij hiervoor hebben ontwikkeld; www.markt058.com

Overname verhuurde portefeuille, proces inrichting, verhuur en administratie

400 seniorenwoningen, regio Den Haag
Opdrachtgever: WZH (WoonZorgcentra Haaglanden)

WHZ

In 2019 zijn WZH en Cato gefuseerd. Via Cato woonden ruim 400 senioren verspreid over een kleine 400 woningen in 8 verschillende complexen. Wolf Huisvestingsgroep heeft vanaf deze fusie de administratie en de verhuur van deze portefeuille overgenomen. Opvallend is hoe positief de huurder zijn over deze verandering. Waarschijnlijk is ons dit gelukt door hun goed en persoonlijk te informeren.

Commercieel, administratief, financieel en technisch beheer

Website project: www.lucia-living.nl

218 zelfstandige studentenwoningen in hartje Rotterdam
Opdrachtgever; Raiffeisen bank (uit Oostenrijk)Raifeissen

Sinds de oplevering van dit complex in de zomer van 2017 verhuren wij deze studio’s aan eerstejaars studenten van het Erasmus University College, EUC. De studenten komen uit binnen- en buitenland. Halverwege de maand augustus van ieder jaar leveren de studenten de woningen op, en twee dagen later trekt de nieuwe lichting in. Deze piekbelasting vormt een mooie uitdading, en wij zijn er blij mee dat wij sinds de eerste verhuur in staat blijken deze kleine volksverhuizing een groot succes te maken.   

Verhuur en beheer seniorenwoningen
Opdrachtgever: WZH, WoonzorgHaaglanden

WHZ

Voor de WoonzorgHaaglanden verzorgen wij sinds de lente van 2016 de verhuur & beheer administratie. Het gaat in totaal om zo’n 100 zorgwoningen voor seniorren verspreid in twee complexen in (de regio) Den Haag. Om er voor te zorgen dat WZH zich kan richten op haar kerntaak, hebben zij besloten de verhuur, het beheer en de administratie hiervan uit te besteden. Wij hebben dit voor hun uit handen genomen en bijvoorbeeld ook de afrekening van de achterstallige servicekostenberekeningen verzorgd.

 

Marketing, verhuur en beheer getransformeerd pand
Opdrachtgever; Haagsche beleggingen BV

Onze opdrachtgever heeft het prachtig en imposant gebouw aan de Torenstraat getransformeerd naar ruim 150 hoogwaardige zelfstandige studio’s. Sinds de oplevering verhuren wij deze studio’s aan expats met kortlopende huurcontracten. Vanaf volgend jaar zullen we het pand verhuren aan studenten.  

Voor meer informatie over het project, kijk op de website die wij hiervoor hebben ontwikkeld; www.minvm.nl

 

Marketing, verhuur en beheer campus
Opdrachtgever: woningcorporatie OFW

OFW heeft voor het studiejaar 2017-2018 de marketing, verhuur en beheer van de campus uitbesteed aan Wolf Huisvestingsgroep. De campus bestaat uit zo’n 350 onzelfstandige kamers. Een deel daarvan is nieuwbouw. De bewoners zijn eerstejaars studeren van de Aeres Hogschool in Dronten. Zij hebben dus voor het eerst hun ouderlijk huis verlaten. Onze taak is het ook om het hun zo goed als mogelijk naar de zin te maken, overlast te voorkomen en de (al dan niet overbezorgde) ouders gerust te stellen.

Vorige jaren ontstond er gedurende het schooljaar leegstand, met name omdat de buitenlandse studenten vaak halverwege het schooljaar terugkeren naar hun land van herkomst. Vaak is dat Frankrijk of Duistsland. Wij hebben er vertrouwen in door de marketing en het verhuurproces slim in te richten en door gebruik te maken van tijdelijke huurcontracten wij deze leegstand zullen terug dringen.

Voor meer informatie over het project kijk op de drietalige website die wij hiervoor hebben ontwikkeld; http://www.wonengcd.nl/  

Verhuur en beheer van 217 containerwoningen

Opdrachtgever: Say Haey/ Haerzathe Investments

Ormix

In januari 2016 zijn er door Haerzathe Investments 217 containerwoningen opgeleverd in Amsterdam Zuid Oost. De doelgroep bestaat uit jongeren, met name uit de wijk. Daarnaast huisvesten we er ook een aantal statushouders. Wij waren al ruim voor de oplevering van de woningen betrokken. Zo konden wij tijdig invulling geven aan de marketing en advies geven over de juridische (on) mogelijkheden op het gebied van tijdelijke verhuur gericht op jongeren. Zo is het ons gelukt om al voor de oplevering alle woningen verhuurd te hebben. Sindsdien houden we de bezettingsgraad nog steeds op 100%. Een extra uitdaging voor ons zit in het feit dat wij in al onze uitingen (van website t/m briefpapier) het merk Say Haey uitstralen. Zo hebben we dus een specifieke motorkap op de motor van Wolf Huisvestingsgroep gezet.

Voor meer informatie over het project kijk op www.sayhaey.nl

Voor de rapportage van de TV zender AT5 over dit project kijk op http://www.at5.nl/gemist/tv/272/26646/-

Project: verhuur en beheer overnemen
Opdrachtgever: Woningcorporatie Rijswijk Wonen

Type woningen: sociale sector

Rijswijk wonen had voor ongeveer honderd woningen een overeenkomst met een bedrijf om ze op basis van ‘bruikleenovereenkomsten’ bewoond te laten worden. Rijswijk wonen heeft die samenwerking opgezegd omdat wij aantoonden hoe het financieel en juridisch beter kan. Wij hebben vervolgens onze adviezen geïmplanteerd. Zo wordt in deze wijk nu door ons tijdelijk verhuurd op basis van de leegstandswet. Voor Rijswijk Wonen levert dat op jaarbasis €400.000,- extra inkomsten op. Bovendien weten de bewoners nu beter waar ze aan toe zijn.

Project: verhuur en beheer overnemen
Opdrachtgever: Annexum

Annexum is eigenaar van een pand in Hoofddorp dat in 2016Annexum is getransformeerd naar 69 woningen. Ruim de helft hiervan behoort tot de sociale sector. De rest verhuren wij in de vrije sector. Annexum heeft deze portefeuille in verhuurde staat gekocht en aan Wolf Huisvestingsgroep de opdracht gegeven om het volledige property management en de verhuur over te nemen.

Onze vergoeding is mede gebaseerd op de huurderstevredenheid bezettingsgraad. Wij streven er naar om een bezettingsgraad van boven de 100% te realiseren.

Project: verhuur en beheer 
Opdrachtgever: Patrizia

Patrizia heeft in Nederland inmiddels een indrukwekkende woningportefeuille in bezit en onder beheer. Deze portefeuille is onder meer tot stand gekomen door de overname van het bezit van Holland Immo Group, onder ander in Enschede. Hier verhuren wij niet alleen de woningen, wij garanderen Patrizia huurinkomsten. Met andere woorden; wij nemen het leegstands- en debiteurenrisico voor onze rekening.

Project: verhuur en beheer 
Opdrachtgever: Woningcorporatie Intermaris Hoeksteen

Voor Intermaris Hoeksteen nemen wij het hele verhuur en beheer proces uit handen
voorIntermaris twee wijken in Hoorn die gerenoveerd zullen gaan worden. Dit doen  wij daar waar mogelijk op basis van de leegstandswet en daar waar nodig op basis van bruikleenovereenkomsten. Wij zorgen ervoor dat we passend toewijzen, en zijn Intermaris verder van dienst met het aanvragen en verlengen van de benodigde leegstandswetvergunning. 

Project: Leegstandsbeheer & wet doorstroming huurmarkt
Opdrachtgever: COD

COD heeft het monumentaal pand aan de Verspronckweg in Haarlem van de woningcorporatie gekocht. COD is voornemens dit pand te transformeren naar woningen. Tot die tijd is het onze taak om het pand door middel van tijdelijke bewoning te beheren. Hierbij passen we de wet doorstroming huurmarkt toe, met alle financiële, fiscale en juridische voordelen van dien.

Project: Verhuur
Opdrachtgever: Hofcapital

Hofcapital

Hofcapital is sinds begin 2016 eigenaar van een groot aantal woningen in de ‘City Campus Max’ in Utrecht. Sinds wij verantwoordelijk zijn voor de verhuur, is de bezettingsgraad boven de 100% gekomen. Dit betreft zowel de woningen in de sociale sector als de woningen die we in de vrije sector verhuren. Dit lukt ons door de vertrekkende huurders de keuze te geven eerder te vertrekken dan tot de formele einddatum. Zo kunnen we de woning vroegtijdig wederverhuren. Zowel voor de vertrekkende huurder, als voor onze opdrachtgever financieel aantrekkelijk.

Project: beheer en antikraakbewoning
Opdrachtgever: Woningcorporatie Woonwaard

Al vele jaren verzorgen wij voor Woonwaard de tijdelijke bewoning op basis van
bruikleencontracten. Ook hebben we inmiddels vele woningen weer aan Woonwaard opgeleverd zodat er begonnen kon worden met de  renovatie en sloop. Niet alleen zorgen we er voor dat woningen zelf netjes worden opgeleverd, we houden ook de orde en netheid in de buurt strak in de gaten. Ook zijn wij voor Woonwaard de sparringpartner als er vragen zijn op het gebied van tijdelijke verhuur, woningwaardering en wet doorstroming huurmarkt.

Project: verhuur en beheer overnemen
Opdrachtgever: Belegger Maatschap Beeldscherm                                                                             

Ormix

Type woningen: onzelfstandige kamers

Voor de belegger ‘Maatschap Beeldscherm’ verhuren en beheren wij tientallen woningen. Deze woningen zijn door deze belegger in verhuurde staat overgenomen in verband met het faillissement van de vorige eigenaar. De administratie schoot op vele fronten tekort. Ten eerste hebben wij de administratie geordend. Vervolgens hebben we de huurcontracten in overleg met de bewoners dusdanig aangepast zodat wij onze verhuur & beheerprocessen optimaal kunnen uitvoeren.

Project: Leegstandsbeheer & wet doorstroming huurmarkt
Opdrachtgever: Woningcorporatie de Key

Afbeeldingsresultaat voor de key

Al sinds 2006 werken wij samen met de corporatie de Key. Wij hebben sindsdien in meerdere panden en woningen in Amsterdam en Haarlem het leegstandsbeheer en de tijdelijke verhuur verzorgd. Niet alleen  hebben we de benodigde vergunningen geregeld  om ook op basis van de leegstandswet te kunnen verhuren, wij hebben sinds juli 2016 ook de wet doorstroming huurmarkt ten behoeve van de Key toegepast.

Project: Leegstandsbeheer, leegstandsbeheer overnemen & wet doorstroming huurmarkt
Opdrachtgever: Egeria

Egeria is onder meer eigenaar van een kantoorpand in Utrecht en in Rotterdam. Het pand in Utrecht werd al antikraak bewoond. Egeria heeft er voor gekozen om ons de antikraakbewoning over te nemen. Niet alleen omdat wij hier in financieel en juridisch
opzicht verbetering in brengen, maar ook omdat wij recente mogelijkheden die de wet doorstroming huurmarkt biedt weten toe te passen. Zo werken wij in dit pand, en in het pand in Rotterdam, zoveel als mogelijk met tijdelijke huurcontracten. Tot dat de transformatie/ verbouwing van deze panden plaatsvindt generen wij huurinkomsten voor Egeria. Zodra de panden daadwerkelijk zijn getransformeerd hopen wij uiteraard daar de verhuur en beheer van te mogen verzorgen.

Referenties:

Lees hier wat onze opdrachtgevers over onze dienstverlening zeggen:

  • Intermaris: "Ik heb jullie leren kennen als een zeer betrokken partij met een erg flexibele instelling. Vooruitstrevend, innovatief en vooral kennis van jullie vak maakt dat Wolf Huivestingsgroep voor ons een betrouwbare partner is gebleken. Ik hoop dat deze fijne samenwerking nog lang mag voortduren."
  • Woonwaard: Ik heb het ook aan andere collega's gevraagd. Iedereen is tevreden over jullie. We werken nu een tijdje samen met elkaar, tot op heden geen problemen.
  • Hofcapital: "Wolf Huisvestingsgroep is een innovatieve club. Dat blijkt niet alleen uit hun indrukwekkende automatisering, maar ook uit hun vernieuwend verdienmodel. Geen leegstand en vaak zelfs een dubbele bezetting".