Autoriteit in de markt

Vaste columnist Vastgoedmarkt

Directeur Frank van Min van Wolf Huisvestingsgroep is in 2017 en in 2018 vaste columnist van Vastgoedmarkt.Ieder kwartaal schrijft hij een column. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere; de modernisering van de huurmarkt, digitalisering van het verhuur & beheer proces, misstanden rondom tijdelijke verhuur en antikraak, en de concurrentiepositie van property managers.
Snelst groeiend bedrijf in de vastgoedsector

Wolf Huisvestingsgroep is het snelstgroeiende bedrijf in de vastgoedsector. Het Financieele Dagblad maakt jaarlijks een lijst van 100 snelstgroeiende bedrijven van Nederland. De meest recente lijst dateert van november 2015 waar wij wederom op staan. Ook in de jaren 2014201320122011, en 2010 hebben wij een plaats op de lijst weten te bemachtigen.

Hiermee zijn we de afgelopen zes jaar het snelstgroeiende bedrijf van Nederland in de vastgoedsector. Dit managen we met een netwerk aan medewerkers en partners die we flexibel inschakelen. We realiseren onze groei op een financieel zeer gezonde manier. De twee kredietbeoordelaars van het midden en klein bedrijf van Nederland geven ons niet voor de niets de beste rating. Meer hierover bij 'over Wolf'.


Tweede Kamer

Adviseur van de Tweede Kamer

Wolf Huisvestingsgroep is regelmatig door de Tweede Kamer uitgenodigd om als ervaringsdeskundige een visie te geven over de huurmarkt. Zo hebben we onder andere toenmalig Kamerlid Staf Depla (PvdA, momenteel wethouder in de gemeente Eindhoven) en Brigitte van der Burg (Kamerlid VVD) voorzien van onze visie en adviezen. 

Ook vanwege onze onafhankelijke blik, waarbij we oog hebben voor alle verschillende belanghebbenden, zijn we uitgegroeid tot dé adviseur van de Tweede Kamer. In onze voorstellen houden we rekening met bewoners, eigenaren, beleggers en gemeentes.

Wij hebben de Tweede Kamer geadviseerd in meer gevallen tijdelijke verhuur, zonder eeuwigdurende huurbescherming, mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de verruiming van verhuur op basis van de leegstandswet. Dit advies is inmiddels in de praktijk gebracht.


Marketing & Marktonderzoek

Enquête Wolf Huisvestingsgroep toont aan: Huurder staat open voor nieuwe spelregels.

Recentelijk heeft Wolf Huisvestingsgroep een enquête gehouden onder ongeveer 1500 woningzoekenden. Deelnemers aan de enquête maakten kans op een jaar lang gratis wonen of een cheque ter waarde van €1000. Uit de respondenten heeft de notaris een winnaar bekend gemaakt. Wolf Huisvestingsgroep feliciteert winnares Anne uit Arnhem met haar mooie prijs!


IVVD

Spreker op symposium over Bedrijfslasten en Huurderstevredenheid

Op uitnodiging van het IVVD heeft Wolf Huisvestingsgroep een presentatie gegeven over digitalisering, bedrijfslasten  en huurderstevredenheid. Het symposium vond plaats op 15-6-2016. Onze conclusie is  dat door  het toepassen van de juiste innovaties het mes van digitalisering een twee kanten snijdt: lagere bedrijfslasten en hogere huurderstevredenheid.  

 

Vastgoed Journaal

Expert bij de dag van het Vastgoedbeheer 

Het Vastgoed Journaal heeft Frank van Min (directeur Wolf Huisvestingsgroep) uitgenodigd om als expert aanwezig te zijn op het evenement de dag van het Vastgoedbeheer om te spreken over het onderwerp Digitalisering van het verhuur- en beheerproces: huurderstevredenheid verhogen en de bedrijfslasten verlagen. 


Wolf Huisvestingsgroep heeft een stand op het Corporatieplein 

Dit is dé beurs voor innovatie & ICT in de corporatiesector. Hier hebben wij aangekondigd wat de stand van zaken is rondom onze ontwikkeling van het Wolf Property Management Platform. 


Gastdocent opleiding Management van Woningcorporaties

Speciaal voor managers en directieleden van corporaties die de transitie willen maken. Gastsprekers zijn onder andere Daphne Braal (directeur CFV) en Vincent Gruis (TU Delft) en Frank van Min (directeur Wolf Huisvestingsgroep) 

Corporaties staan onder toenemende politieke en maatschappelijke druk en de Woningwet wordt ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt om een strategische herbepaling van de (maatschappelijke) positie van uw corporatie.  Tegelijkertijd is de financiële druk, door o.a. de verhuurdersheffing,  heel hoog. Dit vraagt om efficiënte bedrijfsvoering én om nieuwe business-& verdienmodellen. Tijdens de opleiding Management van Woningcorporaties krijgt u alle cruciale inzichten & handvatten aangereikt om deze omslag vorm te geven.

De presentatie van Vincent Gruis (TU Delft) vindt u hier