Wolf Huisvestingsgroep in de media

Regelmatig verschijnen er columns en nieuwsberichten van of over Wolf Huisvestingsgroep in de media. Hieronder vindt u een overzicht hiervan:

Raad van State hoeder huurwoningmarkt

Populisme en propaganda vieren hoogtijdagen in de huurwoningmarkt. Het doet me deugd dat de Raad van State een hoeder is van fatsoenlijk beleid.

Lees verder

Nieuwsuur polariseert in de discussie over de woningmarkt

Hoewel ieder nieuwsprogramma eigen journalistieke keuzes mag maken, is het betreurenswaardig dat een programma als Nieuwsuur meedoet in het frame van vermeende onbetaalbare woonruimte, van tegengestelde belangen tussen huurders en verhuurders, van de illusie dat (lokale) politici voor dit alles de oplossing kunnen bieden, en dat ‘woningmarktexperts’ de vereiste kennis in pacht zouden hebben. Onbedoeld draagt Nieuwsuur daarmee bij aan polarisatie tussen huurder en verhuurder en het wantrouwen in de politiek door onterechte verwachtingen te scheppen.

Lees verder

Waarom de WOZ-cap een onlogische maatregel is

Voor exact dezelfde woning mag meer huur gevraagd worden als deze op een betere locatie staat. Dat klinkt logisch. Sinds 2015 is de WOZ waarde van een woning opgenomen in het woonwaarderingsstelsel (WWS). De afgelopen jaren is gebleken dat daardoor woningen in gebieden van schaarste vaker in de vrije sector terecht kwamen bij mutatie. Een logisch gevolg, maar een ongewenste situatie volgens het kabinet. Daarom is per 1 mei 2022 een cap ingevoerd op het puntenaandeel van de WOZ in het WWS.

Lees verder

Van ‘bouwen bouwen bouwen’ naar ‘wonen, wonen, wonen’

Met veel plezier las ik het artikel ‘Neem barrières tegen samenwonen weg om woningtekort op te lossen’ in Vastgoedmarkt en ESB.nl (Economisch Statistische Berichten). Het doet me deugd dat er aandacht is voor diverse mogelijkheden om voor meer betaalbare woonruimte te zorgen. Er is namelijk meer dan alleen maar ‘bouwen bouwen bouwen’.

Lees verder

Waarom Hugo de Jonge ongeschikt is als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Hugo de Jonge is sinds 10 januari ‘onze’ minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Zoals ik al eerder aangaf vind ik de plannen in het coalitie akkoord een glas dat half leeg is. Met Hugo De Jonge aan het roer vrees ik dat dit glas alleen maar leger wordt. Hij beschikt over onvoldoende opleiding, heeft geen enkele praktijkervaring, en mist gezag. Ik vrees dat hij de woningmarkt verder het moeras in zal trekken, zal bijdragen aan een verder tanend vertrouwen in de politiek en daarmee een basis legt voor toenemend populisme.

Lees verder

De val van Laurens Ivens

Met verbazing volgde ik de afgelopen maanden de val van Laurens Ivens (SP), de ex-wethouder Wonen van Amsterdam. Onder meer e Het Parool publiceerde over zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag richting collega’s, en het moeten aftreden als gevolg daarvan. Het blijkt dat hij vanuit zijn werkkamer ook snode plannetjes bekokstoofde om zijn macht en de schaarste op de woningmarkt te misbruiken om vrouwelijke woningzoekers en huurders in zijn val te lokken.

Lees verder

Wat verwacht de corporatiesector van de landelijke politiek?

Op 15 december jl. presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun coalitieakkoord. Voorafgaand hieraan heb ik enkele woningcorporatiedirecteuren, die zich via diverse vakbladen en lokale media al actief in het debat over de woningmarkt mengden, gesproken om antwoord te vinden op de in de aanhef gestelde vraag.

Lees verder

Columns zomer/ summer 2021

During this summer we have been quite busy. Not only have we been granted an European tender from the University of Wageningen, but we have also been writing several articles for Vastgoedmarkt magazine.

De afgelopen zomer hebben we niet stilgezeten. Zo hebben we een Europese aanbesteding van de Universiteit Wageningen gewonnen, en hebben we ook weer enkele columns geschreven voor het vakblad Vastgoedmarkt.

Lees verder

Hysterisch coronabeleid van de overheid op de huurwoningmarkt

De onophoudende bemoeizucht van de landelijke politiek op de huurmarkt is overbodig en leidt tot complexiteit.

Lees verder

Wolf Huisvestingsgroep wint Europese aanbesteding

Wolf Huisvestingsgroep wint Europese aanbesteding Wageningen University.

Lees verder

Corona had tijdelijk effect op studentenhuisvesting

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat studenten vaker hun huurcontract hebben opgezegd dan voor corona. Met het wegvallen van fysieke colleges bleek het ouderlijk huis een geliefd onderkomen ten koste van de studentenkamer.

Lees verder

Columns gebundeld

Never a dull moment in de vastgoedmarkt. Het afgelopen jaar zorgden corona en nieuwe regelgeving voor stevige impact, ook in de huursector. Je kunt dit alles nog eens nalezen in de columns die ik schreef voor het vakblad Vastgoedmarkt.

Lees verder

Einde vrije sector, einde huurtoeslag?

In aanloop naar de verkiezingen steekt er weer een stevige politieke wind op als het gaat om de huurmarkt. Het aloude gezegde geldt ook hier: is het glas halfleeg of halfvol? Het is heel spannend wat het volgende kabinet gaat beslissen.

Lees verder

Vestia bewijst huurder een dienst als het woningen ook aan beleggers verkoopt

De oplossingen die Vestia noemt om van de miljardenschuld af te komen, zijn slechts manieren om het probleem te verplaatsen. Vestia bewijst de huurder pas echt een dienst als het woningen ook aan beleggers verkoopt.

Lees verder

Lessen uit corona: hoe word je fitter als organisatie?

Corona vraagt flexibiliteit en fitheid van een organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf fit de coronacrisis doorkomt en daarna ook fit blijft, vraagt Frank van Min van Wolf Huisvestingsgroep zich af.

Lees verder

Lege hotels verhuren aan studenten?

Wanneer hotels weer pre-corona bezettingsgraden en rendementen gaan realiseren, komt neer op kijken in een glazen bol. Tot die tijd is het als hoteleigenaar zaak om zich voor te bereiden op plan B en C.

Lees verder

De huurwoningmarkt: een safe haven in coronatijd?

Het laat zich raden dat de coronacrisis ook de vastgoedsector in de volle breedte raakt. Huurders van retail- en horecavastgoed hikken aan tegen hun huurpenningen nu de omzet nagenoeg stilvalt en de kantorenmarkt vreest voor nieuwe leegstand. Hoe staat de huurwoningmarkt ervoor?

Lees verder

Uitkopen huurders moet op grotere schaal

Het uitkopen van huurders door gemeenten en corporaties om de doorstroom op de woningmarkt te verbeteren moet op grotere schaal gebeuren.

Lees verder

Waarom het afschaffen van de huurtoeslag een zege is

De huurtoeslag gaat op termijn verdwijnen. Ondanks dat dit huurders en verhuurders pijn zal doen als ze niet voorbereid zijn, zal het een positieve gamechanger zijn waar heel Nederland veel baat bij zal hebben.

Lees verder

Columns gebundeld

De vastgoedmarkt is altijd in beweging. Onze rol als spelers in die markt is de bewegingen te volgen, te duiden, erop te acteren en te reflecteren. Het afgelopen jaar heb ik dat met regelmaat gedaan in mijn columns voor het vakblad Vastgoedmarkt.

Lees verder

Laat studenten, woningcorporaties en beleggers met rust

Het onderwerp ‘woningdelen’ is een hot topic in Amsterdam. Op 11 december zal de gemeenteraad er weer over vergaderen. Aanleiding is dat Laurens Ivens, SP-wethouder Wonen, heeft aangekondigd dit fenomeen, waarbij een groep studenten en andere jongvolwassenen een woning delen, aan banden wil leggen. Een onnozeler en treuriger beleid kan ik me niet voorstellen. Leest u even mee?

Lees verder

Ollongren op verkeerde spoor

Op 17 september maakte minister Ollongren de Kamerbrief ‘Maatregelen woningmarkt’ openbaar. Ondanks haar beste bedoelingen ben ik bang dat zij op het verkeerde spoor zit.

Lees verder

Gratis OV als oplossing voor de woningmarkt

Tijdens de Provada is gediscussieerd over de ambitie van gemeentes om van nog meer huurwoningen de huurprijs en het maximale inkomen voor huurders te reguleren.

Lees verder

Tips bij aan- en verkoop van woningportefeuilles

Deals waarbij woningportefeuilles overgaan van de ene naar de andere partij zijn regelmatig aan de orde. Hierbij een aantal tips als je bij zo’n deal betrokken bent.

Lees verder

Regelzucht Ivens rondom illegale onderhuur afgestraft

De Amsterdamse corporaties hebben in februari 2019 aangegeven dat maar liefst tien tot twintig procent van hun huurders aan ‘illegale onderverhuur’ doet: zij bewonen de gehuurde woning niet zelf, maar verhuren deze tegen een hogere prijs dan zij er zelf voor betalen.

Lees verder

Verdienen aan het kastje naar de muur in de middenhuur

Op 5 februari 2019 besteedde Het Financieele Dagblad aandacht aan het voorstel van een groep beleggers om betaalbare woningen te gaan bouwen.

Lees verder

Huurcommissie onder vuur

Vorige maand besteedde het TV-programma EenVandaag aandacht aan het feit dat de Huurcommissie zaken te lang laat liggen.

Lees verder

De corporatiesector treedt op een positieve en verrassende wijze naar buiten

Deze zomer is de corporatiesector in mijn ogen op een positieve en verrassende wijze naar buiten getreden.

Lees verder

Ligt het geld voor het oprapen in de studentenhuisvesting?

Studentenhuisvesting is een actueel onderwerp. Zo blijkt ook uit de voorpagina van het Financieele Dagblad van 30 juli waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van het groeiend aantal buitenlandse eerstejaars studenten.

Lees verder

Nut en noodzaak van maatwerk informatietechnologie. Maatwerkpak of confectie?

In hoeverre zit de huurder te wachten op digitalisering? En in hoeverre maakt het de bedrijfsprocessen van de corporatie beter?

Lees verder

Rapportage van AT5 over woningen in A’dam Zuid Oost

Rapportage van TV zender AT5 over woningen in beheer bij Wolf HVG.

Lees verder

Informatietechnologie: mens versus machine

De invloed van informatietechnologie, wie heeft het er tegenwoordig niet over? Maar al die aandacht en verwachtingen, zijn die wel terecht?

Lees verder

Drie aanbevelingen voor het keurmerk Leegstandbeheer

Het idee van het Keurmerk Leegstandbeheer is weliswaar sympathiek, maar er zijn meer mogelijkheden om leegstand te voorkomen en vastgoed te laten renderen.

Lees verder

Overleven in een tijd van digitalisering

Hoe overleef je in een tijd van digitalisering is een vraag van alle tijden en is in alle sectoren relevant. Als ervaringsdeskundige in de verhuur en beheer van woningportefeuilles (property-management) probeer ik hier deze vraag te beantwoorden.

Lees verder

De ideale afstemming tussen eigenaar en property manager

Hoe zorgen samenwerkende partijen ervoor dat in gelijke mate voor hun belangen wordt gezorgd? Is de prestatieafhankelijke bonus bijvoorbeeld een goed instrument? Ik kan iedereen van harte aanraden om op YouTube naar gedragseconoom Dan Ariely te kijken

Lees verder

John Patrick Peek naar Wolf Huisvestingsgroep

Wolf Huisvestingsgroep in Amsterdam heeft John Patrick Peek (35) aangesteld. Hij gaat onder meer de business development van Wolf Property Management Platform verzorgen.

Lees verder

Het regeerakkoord en de huurmarkt: gemiste kans

Hoe minder marktverstorende en bureaucratische inkomenspolitiek via de woningmarkt hoe beter, wat mij betreft. Vind de nieuwe regering dat ook?

Lees verder

Strategische keuzes voor een property-manager

Hoe overleef en groei je in een tijd waar veel organisaties kopje onder gaan? OAD en V&D stelden zichzelf deze vraag te laat.

Lees verder

Transformeren wordt steeds interessanter

Je ziet steeds meer voorbeelden van de succesvolle transformatie van kantoorgebouwen naar huurwoningen. Een mooi instrument om beter te voldoen aan de vraag naar woningen.

Lees verder

Digitalisering en de meerwaarde voor het property management

Digitalisering staat in veel sectoren prominent op de agenda. ‘Disruption’ ligt op de loer. Wat betekent dit voor het property management van de huurwoningmarkt?

Lees verder

Haagsche Beleggingen CV heeft Wolf Huisvestingsgroep aangetrokken om de marketing, de verhuur en het

Wolf Huisvestingsgroep-directeur Frank van Min over de onlangs verworven opdracht: “Door onze ervaring met vergelijkbare projecten en kennis van de Wet Doorstroming Huurmarkt verwachten we een optimale bezettingsgraad. We gaan voor meer dan 100 procent. Onze beloning is hier ook mede afhankelijk van.”

Lees verder

Digitalisering en een betere Aedes-benchmark-score

De Aedes-benchmark maakt de prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren. Wij hoeven je dan ook niet te vertellen dat iedere corporatie zou moeten streven naar een (nog) betere Aedes-benchmark-score.

Lees verder

Aedes magazine december 2016

Wolf Huisvestingsgroep is expert in het verhuren en beheren van diverse woningportefeuilles in heel Nederland. Wij hebben ervaring met sociale huur en de vrije sector, met reguliere huurcontracten, leegstandsbeheer en de wet doorstroming huurmarkt.

Lees verder

Aedes magazine november 2016

Wolf Huisvestingsgroep is expert in het verhuren en beheren van diverse woningportefeuilles in heel Nederland. Wij hebben ervaring met sociale huur en de vrije sector, met reguliere huurcontracten, leegstandsbeheer en de wet doorstroming huurmarkt.

Lees verder

Staat van de Woningmarkt

Deze week heeft het kabinet de Staat van de Woningmarkt gepubliceerd. Dit rapport heeft tot doel ‘mogelijke onevenwichtigheden op de woningmarkt tijdig te signaleren’. Verder kun je uit het rapport concluderen dat er meer woningen gebouwd moeten worden.

Lees verder

Annexum kiest Wolf voor verhuur en beheer Marketside

Annexum heeft voor Wolf Huisvestingsgroep gekozen om de verhuur en het beheer te verzorgen van de 69 woningen in het getransformeerde kantoorpand Marketside in Hoofddorp. Het complex is opgeleverd en alle woningen zijn verhuurd.

Lees verder

Aedes magazine oktober 2016

Wolf Huisvestingsgroep is expert in het verhuren en beheren van diverse woningportefeuilles in heel Nederland. Wij hebben ervaring met sociale huur en de vrije sector, met reguliere huurcontracten, leegstandsbeheer en de wet doorstroming huurmarkt.

Lees verder

'Digitale innovatie verlaagt bedrijfslasten en verhoogt huurderstevredenheid'

Vrijwel alle woningcorporaties in Nederland hebben een ERP-systeem binnen hun organisatie, maar stelt zo'n systeem een corporatie wel in staat om overzichtelijk en efficiënt te werken? Frank van Min, directeur bij Wolf Huisvestingsgroep, richt zich met het product Wolf PMP op het ondersteunen van de primaire processen bij woningcorporaties, maar dan vanuit een innovatief platform.

Lees verder

Digitalisering en flexibiliteit worden de norm

Huiseigenaren en propertymanagers kunnen zich met service sterker onderscheiden. Digitalisering en flexibiliteit worden de moderne norm voor contact en contract. Maatregelen voor een efficiëntere bedrijfsvoering, zoals taakverbreding, kunnen veel kosten besparen. Directeur Frank van Min van Wolf Huisvestingsgroep: ‘Modernisering biedt goede kansen op een gezondere huursector.’

Lees verder

Aedes magazine september 2016

Wolf Huisvestingsgroep is expert in het verhuren en beheren van diverse woningportefeuilles in heel Nederland. Wij hebben ervaring met sociale huur en de vrije sector, met reguliere huurcontracten, leegstandsbeheer en de wet doorstroming huurmarkt.

Lees verder

Wolf Huisvestingsgroep helpt corporaties aan lagere bedrijfslasten en hogere huurderstevredenheid

Het verlagen van bedrijfslasten en het blijven verhogen van huurderstevredenheid. Volgens Frank van Min, directeur bij Wolf Huisvestingsgroep, zijn dit dé hoofdthema's bij woningcorporaties. "Bij corporaties speelt de strategische vraag welke verhuur- en beheerprocessen ze zelf moeten uitvoeren en welke het kan uitbesteden, zoals het niet-daeb bezit en het leegstandbeheer." Het bedrijf wil hier meer over vertellen op 22 september tijdens CorporatiePlein, dé bedrijfsvoering, ICT en innovatiebeurs voor woningcorporaties.

Lees verder

Kom op Blok, hervorm de woningmarkt verder

De jarenlange inkomenspolitiek in huurmarkt heeft geleid tot scheefwonen, lange wachtlijsten en allerlei vormen van onderverhuur. Nieuwe overheidsmaatregelen zijn bemoedigend, maar Wolf Huisvestingsdirecteur Frank van Min hoopt dat minister Blok nog verder gaat. ‘Meer keuzevrijheid voor alle partijen zal de betaalbaarheid en kwaliteit van huurwoningen verder verbeteren.’

Lees verder

Aanpassingen Huurmarkt

Op woensdag 30 maart 2016 sprak de commissie voor Wonen en Rijksdienst met minister Blok over het huurbeleid. Hieruit blijkt dat de huurtoeslag onder druk straat, en dat het Woningwaarderingstelsel wordt aangepast per 1 oktober 2016

Lees verder

Haerzathe Investments trekt Wolf Huisvestingsgroep aan voor jongerenwoningcomplex

Wolf Huisvestingsgroep is een langjarige overeenkomst aangegaan voor de verhuur en het beheer van het woningcomplex voor jongeren tussen de 18 en 26 jaar genaamd Sayhaey ‘De Klieverink’ in Amsterdam Zuidoost.

Lees verder

Haerzathe besteedt verhuur starterswoningen uit aan Wolf

Haerzathe Investments besteedt het beheer en de verhuur van het woningcomplex Sayhaey De Klieverink in Amsterdam Zuidoost langjarig uit aan Wolf Huisvestingsgroep.

Lees verder

Wolf doet verhuur Sayhaey De Klieverink in Amsterdam

Wolf Huisvestingsgroep is een langjarige overeenkomst aangegaan voor de verhuur en het beheer van het woningcomplex voor jongeren tussen de 18 en 26 jaar genaamd Sayhaey De Klieverink in Amsterdam Zuidoost.

Lees verder

Slimme manier van verhuur en opzeggingen leidt tot bezettingsgraad van meer dan 100%

Wolf Huisvestingsgroep gaat voor HOF Capital de verhuur en opzeggingen verzorgen in de City Campus Max in Utrecht.

Lees verder

Wolf Huisvestingsgroep FD Gazelle 2015

Wolf Huisvestingsgroep is dit jaar alweer voor het zesde aaneensluitende jaar FD Gazelle. Dit maakt ons voor het zesde jaar een van de snelstgroeiende onderneming in de Nederlandse vastgoedbranche.

Lees verder

Transparantie voor meer dynamiek op de woningmarkt

Hoe bereken je de maximale huurprijs van een woning? Na de recente publicatie van een artikel van Frank van Min is hier een discussie ontstaan die meer duidelijkheid brengt over de maximale huurprijs. Huurders, corporaties en (internationale) beleggers hebben daar alle baat bij, omdat het de dynamiek voor een betere woningmarkt vergroot.

Lees verder

Invoering nieuw waarderingsstelsel slecht voor woningmarkt

Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel dat de Huurcommissie begin augustus 2015 publiceerde is bewerkelijk, niet transparant en voor meerdere interpretaties vatbaar. Mogelijk bevat het rekenmodel zelfs fouten.

Lees verder

Onderzoek Wolf Huisvestingsgroep gebruikt door Platform 31

Plafform 31 gebruikt onderzoek van Wolf Huisvestingsgroep in haar rapport ‘zo flexibel als een huis’.

Lees verder

Vereniging van Toezicht Woningcorporaties interviewt Frank van Min

Frank van Min is oprichter en directeur van Wolf Huisvestingsgroep in Amsterdam. De organisatie verhuurt en beheert (corporatie)woningen in heel Nederland en adviseert onder meer op het gebied van bedrijfsprocessen, automatisering en tijdelijke huurcontracten.

Lees verder

Nieuwe woonmogelijkheden dankzij tijdelijke herbestemming

Bron: Vastgoedmarkt

Kantoren herbestemmen naar woningen krijgt de laatste tijd veel aandacht. De mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van lege kantoren worden hierbij helaas vaak over het hoofd gezien. Zonde, want deze optie biedt veel meer voordelen dan antikraakbewoning.

Lees verder

Wolf Huisvestingsgroep FD Gazelle 2014

Bron: Financieele Dagblad

Wolf Huisvestingsgroep is dit jaar alweer voor het vijfde aaneensluitende jaar FD Gazelle. Dit maakt ons voor het vijfde jaar de snelstgroeiende onderneming in de Nederlandse vastgoedbranche.

Lees verder

Tijd voor innovatie bij de corporaties en woningbeleggers

Bron: Vastgoed Journaal

Corporaties moeten hun kerntaak oppakken, huurders verdienen meer waar voor hun geld en beter overheidstoezicht is noodzakelijk. Dat zijn duidelijke conclusies van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Wat gaat de Tweede Kamer met deze conclusies doen?

Lees verder

Goed leegstandsbeheer vraagt minder regels

Bron: Tijdschrift B&G

Veel gemeentes kampen met leegstand. Leegstandsbeheer lijkt de oplossing, maar door de complexe regelgeving is het dat niet. De huidige situatie verlangt meer flexibiliteit.

Lees verder

Permanente huurbescherming is vaak onnodig

Bron: Vastgoed Journaal

Vrijwel alle woninghuurders vinden dat een huurcontract niet eeuwigdurend hoeft te zijn. Tegen een financiële vergoeding is een substantieel deel bereid om de huurbescherming af te kopen.

Lees verder

Rafelranden bij flexibilisering corporatiesector

Bron: PropertyNL

Tegen de achtergrond van de parlementaire enquête woningcorporaties vinden grote hervormingen plaats, maar de overheid belemmert beleggers nog steeds.

Lees verder

Rammelend systeem Huurcommissie leidt tot onzekerheid over maximale huurprijs

Bron: Het Financiële Dagblad

Lees verder

Puntensysteem belemmert doorstroming op woningmarkt: afschaffen dus

Bron: NRC Handelsblad

Lees verder

Bevriezing huurgrens biedt valse bescherming

Bron: Het Financiële Dagblad

Lees verder

Opstaan met Frank van Min

Bron: Vastgoedjournaal

Lees verder

Wolf Huisvestingsgroep kijkt verder dan alleen verhuur

Bron: Quote

Lees verder

Gedreven dertigers

Bron: Buildingbusiness

Lees verder

Huurcommissie maakt fouten

Bron: OpMaat Huurrecht

Lees verder

Huurcommissie woningen maakt teveel fouten.

Bron: Vastgoedjournaal

Lees verder

Wolf over aanpak leegstand in de kantorenmarkt.

Bron: Vastgoedjournaal

Lees verder

Wolf behaalt de 22ste plaats in de top 100 van snelst groeiende bedrijven in 2009

Bron: FD Gazellen

Lees verder

U in de Wijk, over 'Eiland 8' in Utrecht

Bekijk de video

Lees verder

Onze mening over de wet kraken en leegstand.

Bron: Vastgoedjournaal

Lees verder

Aanpak leegstand

Bron: AedesNet

Lees verder