Diensten Wolf Huisvestingsgroep

Wolf Huisvestingsgroep is expert in het verhuren en beheren van woningen voor een diverse groep huurders zoals jongeren, studenten, senioren, gezinnen, expats en statushouders. Wij verhuren zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen, op basis van reguliere en tijdelijke huurcontracten. 

Ik wil mijn verhuur- en beheerproces (deels) uitbesteden

  • Verhuur en beheer
  • Herbestemmen & leegstandsbeheer

Wij werken in krimpregio’s en in steden met lange wachtlijsten. Ook hebben wij ervaring met sociale (DAEB) huur en met de vrije sector, evenals met nieuwbouw en met leegstandsbeheer; voormalige lege panden die een (tijdelijke) woonbestemming hebben.

Ik wil mijn verhuur- en beheerproces zelf uitvoeren

  • Wolf Property Management Platform

Het Wolf Property Management Platform (Wolf PMP) maakt het mogelijk de juiste informatie rondom de (ver)huur en het beheer van woningen te delen en te beheren. Zo krijgt iedereen die betrokken is bij deze processen het actuele en volledige inzicht. Dit innovatieve en gebruiksvriendelijke platform biedt gebruikers een optimale balans tussen standaardisatie en flexibiliteit