Prinsjesdag

Prinsjesdag

Met dit doel bevordert het kabinet de doorstroming op de huurmarkt. Om dit te bereiken wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende drie maatregelen:

1. Herzienng Corporatiestelsel 

Het bouwen en beheren van woningen voor lagere inkomens wordt de wettelijke kerntaak. Dit voorkomt dat corporaties in riskante projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Verder wordt het toezicht op de sector steviger georganiseerd. Het gaat hierbij om de novelle op de herzieningswet. Deze ligt nu in de Tweede Kamer. De stukken kunnen worden gevonden op rijksoverheid.nl.

2. Meer wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten

Er komen dus meer wettelijke mogelijkheden waarvan de verwachting is dat zo sneller woonruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld jongeren en starters. De voorstellen omtrent dit punt zijn nog in de voorbereidingsfase. 

3. Aanpassingen Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) 

Het kabinet past het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) aan. Door de WOZ-waarde te laten meewegen, komt de lokale marktsituatie beter tot uitdrukking in de maximaal redelijke huurprijs. Ook omtrent dit punt zijn de voorstellen nog in de voorbereidingsfase.