Herziening Woningwet en voorbereiding op invoering

Herziening Woningwet en voorbereiding op invoering

Wet en AMvB
De start van de mondelinge Tweede Kamer-behandeling van het wetsvoorstel staat gepland voor week 15 (10, 11 of 12 april). Als de wet door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, moet er ook nog een bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden vastgesteld. Daarvoor geldt de zogeheten ‘voorhangprocedure’. Dat betekent dat de ministerraad de maatregel vaststelt en die vervolgens aan de Tweede Kamer voorlegt, nog voordat er een advies van de Raad van State is. Op basis van de reacties kan de AMvB nog wijzigen. Het is de bedoeling dat de AMvB nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gaat.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Aedes heeft de afgelopen weken het wetsvoorstel en de contouren van de AMvB besproken met het ministerie van BZK. Er zijn nog allerlei vragen over de voorstellen. Daarom organiseert Aedes over enige tijd bijeenkomsten om wetsvoorstel en de (concept-) AMvB toe te lichten. Meer informatie daarover volgt in april.

Voorbereiding door corporaties
Corporaties stellen nu al vragen hoe en wanneer zij zich moeten voorbereiden op de invoering. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de statuten en de administratieve scheiding van activiteiten met en zonder staatssteun. Hiervoor is een schema gemaakt, uitgaande van invoering van de wet op 1 januari 2013, dat is hieronder te downloaden. Aedes zal leden ondersteunen met in ieder geval vernieuwde modelstatuten en een draaiboek voor de invoering van de administratieve scheiding.