Nieuws & kennis

Korte procedure bij transformatie

Uit twee recente uitspraken van de Raad van State volgt dat de korte vergunningenprocedure vaker kan worden toegepast bij transformaties dan aanvankelijk werd aangenomen.

Lees verder

Amsterdam blokkeert huurstijging woningen

De gemeente Amsterdam voorkomt dat de huur van kleine appartementen de komende jaren fors toeneemt. Wethouder Laurens Ivens (SP) gaat invoering van landelijke regel­geving blokkeren.

Lees verder

Senaat akkoord met nieuwe verhuurderheffing

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet verhuurderheffing. De heffing gaat vanaf 2018 omhoog, maar er is vrijstelling voor eigenaren met minder dan 51 sociale huurwoningen.

Lees verder

Veegwet wonen: stand van zaken

Op 20 december heeft de Tweede Kamer de Veegwet wonen aangenomen. In dit wetsvoorstel staat een aantal wijzigingen die de Woningwet voor corporaties, gemeenten, huurders en de toezichthouder beter uitvoerbaar maken.

Lees verder

Huren 2017: maximale stijging huursom voor woningcorporaties 1,3 procent

Het totaal aan huurstijgingen bij woningcorporaties – de huursom - mag volgend jaar niet hoger zijn dan gemiddeld 1,3 procent. Dat is inclusief het optrekken van de huur na een verhuizing. Binnen deze huursomstijging geldt op een individueel niveau een huurverhoging van maximaal 2,8 procent. Voor hogere inkomens binnen de sociale huur geldt een huurverhoging van maximaal 4,3 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van deze inkomensgroep uit de sociale huur blijven stimuleren.

Lees verder

Meer nieuws